Skip to main content

Har du någon gång försökt navigera i okänd terräng genom full tillit till en GPS? Om ja, så vet du troligen att det kan leda till trubbel… Om nej, så kanske du ska lyssna på ett råd från några som provat och helt enkelt avstå. Du kommer förmodligen bara fastna i någon sankmark som du inte kan ta dig igenom, för att GPS:en lurade iväg dig på den rakaste vägen och inte alls tog in hur naturen och terrängen faktiskt ser ut och de okända faktorer som lurar där. Den bilden får tjäna som ett tydligt exempel på när övertron på navigering kan försätta oss i problem. Men vad händer om vi skiftar vårt mindset till wayfinding, eller vägfinnande som vi kanske skulle kunna kalla det på svenska, istället för navigering? Det kanske skulle tillåta oss att släppa idén om att vi ska ta oss till en precis destination genom en exakt väg. Släppa taget om tanken på den perfekta planen. Kanske skulle det öppna upp våra sinnen till själva äventyret istället.

Vi tänker, diskuterar och samskapar hela tiden med våra kunder kring hur vi ska möta vår tids komplexitet. Hur kan vi utveckla våra företag och organisationer samtidigt som det blir allt svårare att förutse och förutspå vad framtiden kommer att utsätta oss för? Hur kan vi fortsätta vara lönsamma, effektiva och skapa hållbara resultat när vi samtidigt brottas med känslan att det som tagit oss hit kanske inte kommer att vara framgångsrikt imorgon? Hur kan vi innovera och hitta på nya idéer när vi upplever att våra analytiska intellekt inte riktigt räcker till längre?

Metaforen om att vandra i det okänt okända, där vi inte säkert kommer att veta vad som väntar förrän vi är där och faktiskt upplever det, kanske kan vara hjälpsamt även i affärslandskapet. Vi är så programmerade att planera, att förutse och kontrollera, att säkerställa att vi levererar enligt plan. Sedan 1800-talet är det på detta vis som många företag och organisationer har blivit framgångsrikt ledda, det är det många av oss lärt oss på universitet och affärsskolor och som förväntats av oss i ledaruppdrag genom karriären. Men just nu är det allt fler vi möter som upplever att navigering på det sättet inte hjälper oss längre – så vad är rätt svar nu och framåt?

Först och främst, vi tror att vi behöver släppa taget om rätt och fel, bra och dåligt. Så om du förväntade dig ett rätt svar, så får vi göra dig besviken… Men det kanske finns några mindsets som är hjälpsamma när vi försöker vägfinna istället för att navigera, några lärdomar vi dragit hittills på resan. Här har vi försökt att beskriva några av dem vi samlat på oss hittills:

  • Att tänka att äventyret i sig själv är både målet och resan – på samma gång. Det handlar om progress och en rörelse framåt. Fokus på sådd istället för skörd.
  • Att öka vår medvetenhet. Att använda fler av våra sinnen och förmågor än bara vår analytiska, intellektuella del av hjärnan – vår intuition, våra känslor, vår förmåga att ta in vår omgivning, att se, att lyssna, att vara närvarande. Varför är det bra då? Vi tror att vi behöver det för att kunna utforska, lära, samarbeta och vara kreativa tillsammans.
  • Ett syfte och en tydlig intention med vad vi vill skapa är kraftfullt. Det hjälper oss att hitta en övergripande riktning, ett väderstreck att börja röra sig mot och något att blicka mot när tröttheten och förvirringen slår till – utan att fastna i några exakta GPS-koordinater.
  • Konstant lärande och reflektion är det som kommer att hjälpa oss att fortsätta utvecklas och växa. Om vi använder insikterna för att anpassa våra göranden och steg framåt.
  • Och vad är ett äventyr utan glädje, lekfullhet och att få skratta tillsammans? Att investera i våra relationer och samarbeta, hjälpa och stötta varandra är det som i slutändan kommer göra mödan värd.

Så här långt har vi hittills kommit i våra tankar kring wayfinding som strategi för att vara ett hållbart och framgångsrikt bolag eller organisation i dagens osäkra och oförutsägbara affärslandskap. Det är förmodligen bara en start, några utgångspunkter, och vi kommer att fortsätta att upptäcka och lära ju längre vi rör oss på vårt äventyr. Du kanske vill vara med i det utforskandet tillsammans med oss?