Skip to main content

Vad innebär utvecklingen av AI-tekniken för våra organisationer? Vilka möjligheter finns kopplat till utvecklingen av såväl affären och uppdraget som oss människor? För våra samhällen och för vår planet?

I det här avsnittet av podden Gaia möter har vi bjudit in Kye Andersson, medgrundare och verksam på Canucci.

Samtalet mellan Kye, Johan Grip och Anna Wilhelmsson (båda konsulter på Gaia) rör sig över ett brett fält av ämnen – affärsnyttan, klimatutmaningen, skolan och högskolan, AI-utvecklingen i ett globalt perspektiv, vad som ligger bakom både de alarmistiska rösterna som samtalet om möjligheter – alltsammans utifrån perspektivet vad innebär denna utveckling för oss nu och framåt.

Hör samtalet här:

“Gaia möter” är en serie samtal med spännande personer som söker vägar i vår komplexa samtid genom att fokusera på att både utveckla människan och verksamheten. Samtalen kretsar kring kraften i att ha ett tydligt varför, hur man skapar hållbar och långsiktig förändring, vikten av möten mellan människor etc.

Vi får ta del av såväl exempel från verkligheten, personliga insikter, forskningsrön som perspektiv och kunskap från Gaias 20+ år som partner till tusentals bolag och organisationer.

Bakom spakarna: Anna Wilhelmsson

Musik: Lars Jansson

Bild: Mats Gleisner