Skip to main content

Starten på ett partnerskap med oss kan se olika ut

”Vi har en strategi, hur skapar vi ägarskap och hur får vi den att hända?”

”Tidigare hade vi tydliga och klara mål som var enkla att förstå och skapa engagemang för – tydliga mål hjälper oss inte längre…”

”Vi har dubblat vår omsättning var femte år. De kommande fem ska vi går från 10 till 20 miljarder. Är det samma saker som gjort oss framgångsrika hittills som skapar framgång framåt?”

”Min ledningsgrupp är fullt ut ansvariga för att driva sina respektive delar och gör det bra, det är inte tillräckligt…”

”Jag vill bli en riktigt bra ledare, jag vill ta ett nästa steg i min utveckling.”

”Vi behöver ändra vår kultur, vi behöver en kultur som består av mer entreprenörskap, samverkan, helhetssyn och lärande. Vi behöver mindre suboptimering och byråkrati.”

”I den turbulenta tid vi befinner oss i vill vi supporta våra ledare att åstadkomma mer med mindre energi.”

Gaia Leadership

Integrerad affärs/verksamhets- och ledarutveckling

För oss är utgångspunkten alltid vad du vill lyckas med. Det handlar så klart om både dig och ditt sammanhang och som ledare har du ett antal resurser att använda i arbetet. Du har er riktning, strategi och era arbetssätt. Du har er organisation, er kultur och era värderingar. Du driver olika initiativ och projekt. Du har alla era chefer, era ledningsgrupper och era medarbetare. Och inte minst har du dig själv och ditt ledarskap.

Gaias erfarenhet pekar tydligt på att framgångsrik och hållbar förändring skapas när dessa perspektiv integreras och används medvetet för att åstadkomma det ni vill lyckas med. Vi vet också att det omvända gäller.

Därför inleds alltid ett partnerskap med oss med att vi utforskar dessa perspektiv och tillsammans designar en kraftfull process som möjliggör att ni steg för steg kan skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Uppdrag

På Gaia utgår vi ifrån vad du och din organisation vill lyckas med

Svaret blir utgångspunkten för vårt arbete tillsammans med er. För att skapa ett starkt engagemang och ägarskap för det ni vill lyckas vet vi, baserat på mer än 20 års erfarenheter från tusentals organisationer, att vi behöver arbeta i ett nära partnerskap med er.

Därför arbetar vi med er, snarare än åt er

Uppdragsförfrågan

Gaias syn på ledarskap är klockrent för ett tillväxtbolag.

HR-chef, stor koncern

Skillnaden mellan Gaia och andra konsultbolag jag jobbat med, är att de jobbar åt ledningen, ni jobbar med ledningen.

Affärsområdeschef, globalt IT-bolag

Gaia har under flera år varit en viktig strategisk partner för oss i att transformera vår myndighet som helhet, i både struktur och kultur - att få alla delar att hänga ihop och lyfta oss till nästa nivå.

Generaldirektör, statlig myndighet

Jag ville bli coachad av Gaia för att utmana mig själv och utvecklas som ledare. Att det ledde till mätbara resultat så snabbt i verksamheten hade jag inte förväntat mig.

Chef för team, internationellt bolag

Gaias sätt att väva ihop utvecklingen av vår verksamhet med utveckling av oss som team och ledare är unikt.

Koncernledningsmedlem, globalt bolag

Den resa jag själv gjort, och den utveckling myndigheten lyckats med, är i båda fallen fantastisk och hade inte varit möjlig utan Gaia.

Generaldirektör, svensk myndighet

Vi valde Gaia som partner för att vi upplevde att ni verkligen ville att vi skulle lyckas i affären, inte bara med ledarskapet.

VD, globalt företag

Vi valde Gaia i global konkurrens för att de utmanar ett traditionellt sätt att se på ledarskap – och vi ser att det blir helt avgörande för oss i att möta vårt framtida affärslandskap.

HR-direktör, börsnoterad koncern

När jag är klar över frågan och vet exakt vad jag behöver kan jag vända mig till de stora amerikanska konsultbyråerna MEN när jag inte ens är klar över frågan då ringer jag Gaia.

VD, svensk koncern

Jag har dramatiskt vidgat mitt perspektiv på ledarskap och styrning och har på allvar förändrat mitt sätt att leva/agera såväl på jobbet som privat.

Deltagare, Gaias toppledarprogram högre chefer i kommun