Skip to main content

Gaia Leadership är en långsiktig partner till organisationer och ledare som vill skapa resultat och värden på nästa nivå.

I nära samverkan med våra kunder söker vi svar på vår tids möjligheter och utmaningar i allt från strategiformulering till ledarutveckling och kulturförflyttningar. Vi tror att i långsiktigt framgångsrika verksamheter finns ett synsätt att varje människa är en ledare. Vår utgångspunkt är att arbeta med utveckling av affär/verksamhet och människa på ett integrerat sätt. Vi möter våra kunder utifrån ett antal avgörande både och: Både människa och affär, både kultur och struktur, både fokus på helhetens och delens framgång.

Gaia Leadership är ett konsultbolag som startades 1999. Vi har förmånen att årligen arbeta med över 150 olika företag i och utanför Sverige och i dom möter vi tusentals ledare. Vi arbetar med såväl multinationella företag som start-ups. Våra kunder finns i offentlig och privat sektor.

Våra konsulter har egen chefs- och ledarerfarenhet från en mängd olika branscher. Vi har en stark koppling till forskning och den senaste kunskapen inom de olika fält som vi rör oss inom.

Med vår egen erfarenhet från exekutiva roller, alla lärdomar från mängder av olika företag och modern forskning söker vi vara en partner för utveckling med passion för ledarskap.

I korthet

  • Grundat 1999
  • Kunder i Europa, Nordamerika och Asien
  • 50/50 Offentlig sektor – Näringsliv
  • +150 organisationer and +2000 ledare varje år
  • Från koncernledningar i multinationella bolag till start-ups
  • Långa partnerskap
Vi på Gaia

Våra konsulters breda, djupa och varierade erfarenheter är vår styrka

Gaia Mindset handlar om livskraftiga människor och livskraftig organisationer
Gaia Mindset

Livskraftiga människor i livskraftiga organisationer

Berättelsen om vår konstitution
Vår konstitution

Ett system där alla kan fatta alla beslut och var och en är VD - hur funkar det?

Gaias syn på ledarskap är klockrent för ett tillväxtbolag.

HR-chef, stor koncern

Skillnaden mellan Gaia och andra konsultbolag jag jobbat med, är att de jobbar åt ledningen, ni jobbar med ledningen.

Affärsområdeschef, globalt IT-bolag

Gaia har under flera år varit en viktig strategisk partner för oss i att transformera vår myndighet som helhet, i både struktur och kultur - att få alla delar att hänga ihop och lyfta oss till nästa nivå.

Generaldirektör, statlig myndighet

Jag ville bli coachad av Gaia för att utmana mig själv och utvecklas som ledare. Att det ledde till mätbara resultat så snabbt i verksamheten hade jag inte förväntat mig.

Chef för team, internationellt bolag

Gaias sätt att väva ihop utvecklingen av vår verksamhet med utveckling av oss som team och ledare är unikt.

Koncernledningsmedlem, globalt bolag

Den resa jag själv gjort, och den utveckling myndigheten lyckats med, är i båda fallen fantastisk och hade inte varit möjlig utan Gaia.

Generaldirektör, svensk myndighet

Vi valde Gaia som partner för att vi upplevde att ni verkligen ville att vi skulle lyckas i affären, inte bara med ledarskapet.

VD, globalt företag

Vi valde Gaia i global konkurrens för att de utmanar ett traditionellt sätt att se på ledarskap – och vi ser att det blir helt avgörande för oss i att möta vårt framtida affärslandskap.

HR-direktör, börsnoterad koncern

När jag är klar över frågan och vet exakt vad jag behöver kan jag vända mig till de stora amerikanska konsultbyråerna MEN när jag inte ens är klar över frågan då ringer jag Gaia.

VD, svensk koncern

Jag har dramatiskt vidgat mitt perspektiv på ledarskap och styrning och har på allvar förändrat mitt sätt att leva/agera såväl på jobbet som privat.

Deltagare, Gaias toppledarprogram högre chefer i kommun