Skip to main content
All Posts By

Anna Wilhelmsson

Gaia möter Hélène Barnekow – om ledarskap i en transformativ tid

Hélène Barnekow har en lång och spännande karriär som chef och ledare på många globala bolag, såsom Microsoft Sverige och Telia.

I det här samtalet mellan Hélène, Johan Grip och Anna Wilhelmsson, båda från Gaia, diskuteras vad vår föränderliga tid innebär för bolag och organisationer. Vi får höra vad Hélène tog med sig från sin första ledarerfarenhet som fotbollstränare, resonemang om vikten av tid och att det är avgörande att ha utrymme för unexpected meetings.

I samtalet nämns Hélènes bok. Den heter ”Re:start – det värdebaserade ledarskapet i en föränderlig värld” och hon har skrivit den tillsammans med Nina Pettersson.

Hör avsnittet här:

“Gaia möter” är en serie samtal med spännande personer som söker vägar i vår komplexa samtid genom att fokusera på att både utveckla människan och verksamheten. Samtalen kretsar kring kraften i att ha ett tydligt varför, hur man skapar hållbar och långsiktig förändring, vikten av möten mellan människor etc.

Vi får ta del av såväl exempel från verkligheten, personliga insikter, forskningsrön som perspektiv och kunskap från Gaias 20+ år som partner till tusentals bolag och organisationer.

Alla avsnitt ligger på Spotify.

 

Musik: Lars Jansson

Bild: Mats Gleisner

Gaia möter Kye Andersson – om AI, ledarskap och mänsklig utveckling

Vad innebär utvecklingen av AI-tekniken för våra organisationer? Vilka möjligheter finns kopplat till utvecklingen av såväl affären och uppdraget som oss människor? För våra samhällen och för vår planet?

I det här avsnittet av podden Gaia möter har vi bjudit in Kye Andersson, medgrundare och verksam på Canucci.

Samtalet mellan Kye, Johan Grip och Anna Wilhelmsson (båda konsulter på Gaia) rör sig över ett brett fält av ämnen – affärsnyttan, klimatutmaningen, skolan och högskolan, AI-utvecklingen i ett globalt perspektiv, vad som ligger bakom både de alarmistiska rösterna som samtalet om möjligheter – alltsammans utifrån perspektivet vad innebär denna utveckling för oss nu och framåt.

Hör samtalet här:

“Gaia möter” är en serie samtal med spännande personer som söker vägar i vår komplexa samtid genom att fokusera på att både utveckla människan och verksamheten. Samtalen kretsar kring kraften i att ha ett tydligt varför, hur man skapar hållbar och långsiktig förändring, vikten av möten mellan människor etc.

Vi får ta del av såväl exempel från verkligheten, personliga insikter, forskningsrön som perspektiv och kunskap från Gaias 20+ år som partner till tusentals bolag och organisationer.

Bakom spakarna: Anna Wilhelmsson

Musik: Lars Jansson

Bild: Mats Gleisner

Interaktion

Inter – mellan. Aktion – görande, handling.

Mellangörandet. Mellanhandlingen.

Vi längtar ofta efter interaktionen. Ett verkligt möte där vi ägnar oss åt något som vi har mellan oss.

Och samtidigt pratar vi oerhört mycket om behovet av samarbete. Många organisationer kämpar med att öka samarbetet, bygga samarbetskulturer.

Många många buzzwords här: samarbete, samskapande, samverkan. På engelska ofta med förledet co-. Collaboration, cooperation, co-creation.

Co- som förled betyder något som är gemensamt, motsvaras ofta av det svenska sam-.

En intressant skillnad jämfört med förledet inter-. Inter som förled pekar på något som är emellan oss.

När mötet och det vi ska ägna oss åt tillsammans placeras mellan oss, i stället för att det omedelbart är gemensamt, skapar ett annat utrymme för görandet. Och kanske än mer ett utrymme för ett klarare seende av flera perspektiv och av större grader av komplexitet.

Det kan då handla om något som sker mellan självständiga parter. Minst två perspektiv som kommer i gemensam svängning för att åstadkomma något, skapa rörelse och nya insikter.

Ibland är vi kanske hjälpta av att välja interaktion istället för samarbete. Inte göra uppgiften gemensam, utan placera den mellan oss och ta oss an den ytan som uppstår i mellanrummet, i mötet mellan våra perspektiv.

Gaia möter Thomas Jordan – om att utvecklas som vuxen, perspektiv- och komplexitetsmedvetenhet

”En av mina stora tillgångar är att jag från väldigt tidigt i livet bär med mig en stor förvirring. Om man sysslar med kunskap så är ju det väldigt bra, för att man känner att man aldrig riktigt fattar utan man måste fortsätta att leta.”

I det här avsnittet av podden Gaia möter har vi bjudit in Thomas Jordan, universitetslektor och docent i arbetsvetenskap på Göteborgs universitet. Det är ett vindlande och fördjupande samtal mellan Thomas och Gaias Johan Grip om hur vi kan utvecklas som vuxna, vad perspektivmedvetenhet och komplexitetsmedvetenhet innebär och hur det kan hjälpa oss samt mycket, mycket mer.

I samtalet refererar Thomas till Inner Development Goals, Iva Vurdelja och Deanna Kuhn (se även nedan för fler tips på fördjupning).

Lyssna på Thomas och Johans samtal här:

 

För dig som blir intresserad av mer på dessa ämnen så kommer här lite tips

Några texter av Thomas:

Några böcker att fördjupa sig i:

  • Deanna Kuhns The Skills of Argument
  • Kristian Stålnes Vuxen men inte färdig
  • Kristina Elfhags Livsutvecklingens psykologi

Inner Development goals kan du läsa mer om här:

https://www.innerdevelopmentgoals.org

 

“Gaia möter” är en serie samtal med spännande personer som söker vägar i vår komplexa samtid genom att fokusera på att både utveckla människan och verksamheten. Samtalen kretsar kring kraften i att ha ett tydligt varför, hur man skapar hållbar och långsiktig förändring, vikten av möten mellan människor etc.

Vi får ta del av såväl exempel från verkligheten, personliga insikter, forskningsrön som perspektiv och kunskap från Gaias 20+ år som partner till tusentals bolag och organisationer.

Bakom spakarna: Anna Wilhelmsson

Musik: Lars Jansson

Bild: Mats Gleisner

Gaia möter Kajsa Giertz – om konst, kreativitet och ledarskap

I tredje avsnittet av Gaias podd “Gaia möter” hör vi Kajsa Giertz, regissör, koreograf, teaterchef och VD.

Hör henne och Johan Grip från Gaia prata om olika ”regelböcker” inom konsten och hur man kan skapa broar mellan dessa olika perspektiv, vilka förutsättningar för ledarskap som finns på scenkonstinstitution och varför hon en gång fastnade för dansen. “Jag har i efterhand sett att när jag mötte dansen fick jag ihop fysik, emotion och intellekt.”

I avsnittet refererar Kajsa till en krönika av Eric Schüldt. Den heter ”Man kan bara rädda det man älskar” och publicerades i Expressen den 18 dec 2022.

Lyssna här på Johans och Kajsas samtal:

“Gaia möter” är en serie samtal med spännande personer som söker vägar i vår komplexa samtid genom att fokusera på att både utveckla människan och verksamheten. Samtalen kretsar kring kraften i att ha ett tydligt varför, hur man skapar hållbar och långsiktig förändring, vikten av möten mellan människor etc.

Vi får ta del av såväl exempel från verkligheten, personliga insikter, forskningsrön som perspektiv och kunskap från Gaias 20+ år som partner till tusentals bolag och organisationer.

Bakom spakarna: Anna Wilhelmsson

Musik: Lars Jansson

Bild: Mats Gleisner

Kreativitet i tre steg

Vi människor har en fantastisk kapacitet för kreativitet. Vi bygger den nämligen på vår unika förmåga att föreställa oss saker som inte finns. Fantasin – vilken grej! Vi använder den hela tiden. När någon berättar om sin morgon så ser vi flingorna framför oss. När någon av våra kära inte svarar i telefon kan vi se de mest hemska scenarier i vårt inre.

Men vad skiljer kreativitet från fantasier, föreställningar och oro?

Ordet kreativitet kommer ju så klart från latinet. Närmare bestämt verbet crere, att skapa. Med en tjusig referens till en fransk kille som dog på Stockholms slott (men också påpeka något viktigt): Creo ergo sum. Jag skapar alltså finns jag.

När vi i dagligt tal pratar om detta på svenska så tenderar vi att prata om kreativitet eller att vara kreativ snarare än om att kreera. Kreativitet är ju då ett substantiv och kreativ ett adjektiv, som skapats av det där gamla latinska verbet. Vilket är lite intressant. Det blir genast något man har eller är, inte något man gör.

Och här kommer vi tillbaka till vad som skiljer kreativitet från fantasi. Man måste göra något med sin fantasi, plocka ut det där man föreställt sig inuti huvudet och faktiskt skapa något i det yttre. Och sett på det sättet så är att vara kreativ en process i tre steg som vart och ett använder starka mänskliga kapaciteter.

Eller nja, det finns så klart ett steg 0, nämligen det faktum att vi ständigt får intryck som kan inspirera, oroa, väcka nya tankar. Detta är ett ständigt pågående av mängder av intryck. Tricket är så klart att förmå sig att fånga guldkornen som glimmar till. Eller är det kanske gruskornen som skaver i skon. Eller det oväntade, svårfångade, som kanske varken glimmar eller skaver utan snarare snuddar vid oss.

Kreativitetens första steg handlar om att ta den där inspirationen, fröet till en mer aktiv inre process. Vi har ju en stark kognitiv förmåga att föreställa oss saker mentalt som inte just nu existerar i vår konkreta, manifesta omgivning. Det kan handla om föremål, skeenden, situationer, upplevelser som vi fantiserar fram vare sig vi oroar oss, dagdrömmer eller problemlöser. Grunden här är alltså fantasin, något som också kan odlas och tas tillvara. Sen gäller det att tillåta sig att leka vidare med sin idé eller sin tanke. Låta fantasin ta det vidare och utforska vad du upplever för möjligheter.

Det andra viktiga steget tar fasta på vår kapacitet att förverkliga, göra, lösa och skapa i det yttre. Det handlar om att ta fasta på några av alla våra fantasier, idéer, drömmar och plock ut dem ur vårt inre och börja forma en manifestation av något slag i det yttre. De vanliga bilderna av detta är kanske de konstnärliga, att se en bild i huvudet och måla en tavla, att höra musik och sätta sig vid piano eller teckna ner noterna, att fånga ord och skriva ner dem på ett papper. Men även att se ett behov av tydlighet och skapa ett nytt excelark med smidiga formler och makron eller att uppmärksamma en flaskhals och forma en ny rutin.

Och slutligen når inte vår kreativitet sin fulla potential om vi inte delar med oss, sänder det vi skapat till andra på något sätt. Mänsklighetens kapacitet att hjälpa andra går tillbaka till vår tidigaste historia, då en av våra starkaste framgångsfaktorer som art var att vi kunde samarbeta och hjälpas åt. Och i detta tror jag vår längtan att dela med oss ligger. Vi vill och behöver vara i kontakt med andra även när det gäller våra idéer, berättelser, det vi skapar. Och det är också först här som kreativitetens fulla potential nås, när idéer, skapande, berättelser flödar och delas mellan oss. Det är i detta som vi utvecklas och utvecklar våra sammanhang.

Självklart är övergångarna mellan dessa steg glidande. Ett sätt att spinna på sin idé är att associera i ord eller bild och där börjar ju manifestationen i det yttre ta form. Att bolla eller samskapa med någon annan är ett sätt att forma och skärpa den form man ger fantasin i det yttre. Och i och med detta börjar vi ju sända och dela.

En annan aspekt av övergångarna mellan de tre stegen, fantasi, form och sändning, är att det ofta kostar på för oss att ta steget vidare. Det kan kännas läskigt, svårt, ovant att gå från att ha en mental bild till en form i det yttre och kanske än mer när vi ska dela med oss till någon annan. Och vi behöver här både ta fasta på vad det är vi vill och vad det är vi längtar efter för att faktiskt ta oss framåt i processen, eftersom det faktiskt är först i det tredje steget som vår kreativitet når hela vägen. Den hjälp vi behöver ge oss själva här är både vårt mod och vår självmedkänsla. Att i lika delar utmana oss själva och påminna oss om att vårt värde inte sitter i våra prestationer och att uppgiften inte är att lyckas utan söka meningsfullheten.

Testa! Du skapar (hela tiden) – alltså finns du!

Gaia möter Caroline Hällsjö Sander – om förändring, Cajsa Warg och svensk sjukvård

I andra avsnittet av podden Gaia möter hör vi Caroline Hällsjö Sander, produktionsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

I ett samtal med Johan Grip, partner på Gaia, berättar Caroline om att var och ens eget varför är avgörande när Karolinska ska bli ett köfritt universitetssjukhus, om att man pratar sig genom förändring och vad Cajsa Warg har med svensk sjukvård att göra.

Caroline är nytillträdd i sin roll men har varit på Karolinska i många år, både som läkare och som verksamhetschef.

Lyssna för att få höra mer om Carolines spännande uppdrag och Karolinskas utveckling:

“Gaia möter” är en serie samtal med spännande personer som söker vägar i vår komplexa samtid genom att fokusera på att både utveckla människan och verksamheten. Samtalen kretsar kring kraften i att ha ett tydligt varför, hur man skapar hållbar och långsiktig förändring, vikten av möten mellan människor etc.

Vi får ta del av såväl exempel från verkligheten, personliga insikter, forskningsrön som perspektiv och kunskap från Gaias 20+ år som partner till tusentals bolag och organisationer.

Bakom spakarna: Anna Wilhelmsson

Musik: Lars Jansson

Bild: Mats Gleisner

Gaia möter Mats Malmberg – om att få människa och affär att växa samtidigt

Vi på Gaia lanserar nu en podd som vi kallar Gaia möter. I första avsnittet möter vi Mats Malmberg, Head of Culture and Learning på Rusta.

I ett samtal med Johan Grip, partner på Gaia, berättar Mats om hur man får människa och affär att växa samtidigt, vilken som är den avgörande faktorn i Rustas framgång, vad en mood manager gör och varför kärlek i systemet är så viktigt.

Mats är tillträdde i sin roll under hösten 2022 men har varit på Rusta i över tio år och arbetat med kvalitet, hållbarhet och produktutveckling. Nu har Rusta valt att fortsätta sin satsning på värna och utveckla sin starka kultur genom att Mats axlar ett nytt ansvarsområde.

Han säger så här om sin roll: “Det finns en stor affär och ett behov av kompetenta människor som vill växa med Rusta. Målet är att vi ska växa individen, organisationen och företaget – tillsammans.”

Lyssna för att få höra mer om Mats spännande uppdrag och Rustas utveckling:

“Gaia möter” är en serie samtal med spännande personer som söker vägar i vår komplexa samtid genom att fokusera på att både utveckla människan och verksamheten. Samtalen kretsar kring kraften i att ha ett tydligt varför, hur man skapar hållbar och långsiktig förändring, vikten av möten mellan människor etc.

Vi får ta del av såväl exempel från verkligheten, personliga insikter, forskningsrön som perspektiv och kunskap från Gaias 20+ år som partner till tusentals bolag och organisationer.

Bakom spakarna: Anna Wilhelmsson

Musik: Lars Jansson

Bild: Mats Gleisner