Skip to main content

Osäkerhet kräver beslutsamhet. Inte i formen av beslut som säkrar upp och styr utan snarare medvetna beslut om hur osäkerheten ska mötas. Hur leder jag min verksamhet i situationer som inte går att överblicka helt eller ens går att förstå?

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) undersöker i ”Human Development Report” hur det går för mänskligheten. Rubriken är ”A New Uncertainty Complex”. Osäkerhet, skriver de, är i sig inte nytt i människans historia – krig, smittor, översvämningar, dåliga skördar osv. Men det som nu anas är en typ av osäkerhet som aldrig tidigare existerat. Komplexitet och osäkerhet har blivit mer av ett permanent tillstånd.

Vissa ledare möter komplexitet genom att göra rummet mindre. Både för sig själv och sin organisation. Samlas runt det som går att kontrollera och beskriva, dras till det som känns bekant och överblickbart. Andra bjuder in till att göra rummet större. Samlar ledningsgruppen, styrelsen, kunder och andra intressenter för att dela tankar om situationen och framtiden. Prövar att omfamna det komplexa utifrån flera, såväl kända som helt nya utgångspunkter. I utrymmet mellan skiftande perspektiv uppstår ofta något nytt och användbart.

Det går att bejaka och träna i komplexitetsmedvetenhet. Med en öppnare blick blir vi medvetna om fler perspektiv och tillsammans kan nya möjliga vägar till framgång anas. När sedan vägvalen undersöks med hjälp av vår samlade klokskap och kan ställas mot varandra, blir besluten enklare att fatta. Vi kan då avgöra vartåt det bär. På vilka grunder fattar du och din ledningsgrupp avgörande beslut? Hur upplever du beslutskraften och vem deltar i beslutsfattandet?

Gaia möter många organisationer i liknande situationer. Vi har ett beprövat sätt att ta första steget som kan vara hjälpsamt för dig och din ledningsgrupp att komma i gång. Är du nyfiken? Ta kontakt med oss.

anneli.lindstrom@gaialeadership.com

mats.gleisner@gaialeadership.com