Skip to main content

Inter – mellan. Aktion – görande, handling.

Mellangörandet. Mellanhandlingen.

Vi längtar ofta efter interaktionen. Ett verkligt möte där vi ägnar oss åt något som vi har mellan oss.

Och samtidigt pratar vi oerhört mycket om behovet av samarbete. Många organisationer kämpar med att öka samarbetet, bygga samarbetskulturer.

Många många buzzwords här: samarbete, samskapande, samverkan. På engelska ofta med förledet co-. Collaboration, cooperation, co-creation.

Co- som förled betyder något som är gemensamt, motsvaras ofta av det svenska sam-.

En intressant skillnad jämfört med förledet inter-. Inter som förled pekar på något som är emellan oss.

När mötet och det vi ska ägna oss åt tillsammans placeras mellan oss, i stället för att det omedelbart är gemensamt, skapar ett annat utrymme för görandet. Och kanske än mer ett utrymme för ett klarare seende av flera perspektiv och av större grader av komplexitet.

Det kan då handla om något som sker mellan självständiga parter. Minst två perspektiv som kommer i gemensam svängning för att åstadkomma något, skapa rörelse och nya insikter.

Ibland är vi kanske hjälpta av att välja interaktion istället för samarbete. Inte göra uppgiften gemensam, utan placera den mellan oss och ta oss an den ytan som uppstår i mellanrummet, i mötet mellan våra perspektiv.