Skip to main content

Under 2023 startade Loomis sitt första globala ledarskapsprogram ”Catalyst – Leadership delivering business results” och i det programmet har Gaia varit Loomis partner. I ett företag där man verkligen levt efter devisen ”business is local” har man tidigare valt bort stora gemensamma satsningar. Men nu är Loomis i ett läge där företaget förändras och då behövs ett globalt affärs- och ledarprogram. Vi pratade med Mårten Lundberg, CHRO/CMO på Loomis Group, och Elisabeth Stjerndorff, ansvarig projektledare för att ta fram Catalyst-programmet.

”Det fanns en stark efterfrågan från ett antal seniora chefer: vi behöver skapa en affärsutbildning för att kunna fortsätta utvecklas. Och då började vi ta fram Catalyst”, berättar Mårten.

Loomis är mitt i en transformation där man vill lyckas på en ny nivå inom två stora områden. Man vill bredda sin portfölj och erbjuda fler produkter och tjänster till befintlig och nya kunder. Där man idag erbjuder tex kontanthantering vill man kunna erbjuda kunderna andra typer av betalningslösningar och automatiska, digitala tjänster. Man vill också utvecklas från en service provider till en proaktiv partner med hjälp av den kunddata man har.

”Vi har duktiga, ofta internrekryterade, chefer som har växt med företaget. Nu när vi breddar vår portfölj så behöver ledarskapet inkludera bredare perspektiv, stärka samarbetet över gränser och funktioner och utveckla affären. Våra chefer behöver kunna leda i en mer komplex värld”, säger Elisabeth.

”Loomis har sedan 1852 ägnat sig åt att transporterat guld och kontanter. Företagets utveckling innebär att våra medarbetare har behövt komplettera med en rad betallösningar på många plattformar, nya digitala produkter och att därmed möta kunderna på nya sätt”, fyller Mårten på.

Målgruppen för programmet är chefer som har jobbat i några år och hunnit komma en bit. Genom programmet har de fått möjlighet att se olika delar av sitt ledarskap samt fördjupa sig i hur de leder affären och utvecklingen av den. Det var också viktigt att deltagarna skulle kunna använda kunskaperna direkt i vardagen så att det inte blev något teoretiskt som snabbt glöms bort.

I programmet har man har jobbat med gruppcoachning och deltagarna har också ingått business case-grupper där man jobbat praktiskt med verkliga behov och möjligheter.

Självklart har också en bärande del varit hur man involverar medarbetarna så att det företaget vill lyckas med når hela vägen ut, samtidigt som insikter och kunskaper från de som varje dag möter och servar kunderna också bidrar till helheten. Eftersom många av medarbetarna är värdetransportörer, som försvinner från kontoret när de utför sitt arbete, så behöver cheferna verkligen hitta sätt att fånga upp, involvera och möta dem.

”Anledningen till att vi valde Gaia som partner är att vi hade en samsyn i integrationen av affär och ledarskap. Den matchningen var helt avgörande. Det andra som vägde lika tungt var erfarenheten av att driva program i internationella miljöer”, säger Elisabeth.

Ser ni några effekter redan nu?

”Vi ser att kunskapen om hur jag förbereder, presenterar och även skalar upp ett business case, är otroligt stärkt i den grupp som gått det första programmet. Det har också uppstått ett nätverket av chefer från olika kontinenter så att samarbete och kunskapsspridning nu förenklas”, säger Mårten.

Vad har ni lärt er så här långt?

”Det är oerhört viktigt att vi gör deltagarna trygga i programmet. För att de växa så behöver de känna en trygghet, våga öppna upp för att lära. Det lyckades vi verkligen skapa och det var en viktig framgångsfaktor för programmet, för deltagarna och därmed för Loomis som företag”, berättar Elisabeth.

”Jag ser två viktiga lärdomar från piloten. Miljön runt deltagarna är avgörande. Hur tar deltagarnas ansvariga chefer hand om en välutbildad medarbetare? Vi har inte riktigt den traditionen på plats så det ska vi fortsätta utveckla. Den andra lärdomen är att det behövs en väldigt professionell hanteringen av ett globalt program, alltifrån det praktiska till att få den högsta ledningen med på tåget. Den här biten har vi lyckats bra med och det är avgörande att vi håller i det”, lägger Mårten till.

Catalyst har blivit ett vinnande koncept och det har lett till en fortsatt stor satsning på ledarskap inom Loomis. Piloten har genomförts under 2023 och nu finns beslut på att också genomföra programmet under 2024. Man har nu anställt en ansvarig för Leadership Development, Claire Screaton, för att driva programmet vidare.