Skip to main content

Många av våra tankar kring affärs- och organisationsutveckling, ledarskap och styrning föddes under den industriella revolutionen, d.v.s. någonstans under 1800-talet. Vi har sedan fört vidare och förfinat dem från generation till generation, programmerat vårt sätt att tänka kring hur en organisation ska byggas, vad ledarskap är för något och hur vi driver förändringsarbete. Men det kanske är dags att inse att världen har förändrats en hel del sedan dess?

En sak som vi programmerats att tänka är att vi ska separera de inom- och mellanmänskliga processerna från de affärsmässiga. Vi har lärt oss att vi ska vara professionella – och separera våra privata jag från våra yrkesmässiga jag. Intellektet från hjärtat. Förnuftet från känslan. Att separera struktur från kultur. Med ökande förändringstakt och oförutsägbarhet, har detta lett oss till att känna allt mindre engagemang, syfte och mening.

Vi måste agera med större medvetenhet och klarare intention.

Och visst ska vi erkänna att vi har fört perspektiven närmare varandra, det är sant. Men vi tenderar fortfarande att separera dem – och pendla mellan dem. Att integrera perspektiv kostar oss mer energi, kräver mer av våra kognitiva förmågor. Vi behöver inse att vår hjärna är lat, så om den får välja själv är sannolikheten stor att den förenklar så mycket det går. Men vi människor besitter också en enorm kapacitet och potential att finna mening, se den större bilden, se fler perspektiv, att lära, vara kreativa, känna empati och knyta an – och att ta ledarskap och ägarskap. För att använda dessa förmågor – som världen och våra verksamheter behöver så väl – måste vi agera med större medvetenhet och klarare intention.

Vi på Gaia strävar alltid efter att arbeta med affären och människan samtidigt. Tiden då vi kunde ha riktigt smarta och analytiskt korrekta strategier – men som ingen egentligen brydde sig om – är förbi. För att skapa livskraftiga organisationer idag – som fortsätter att skapa värde även framåt, så behöver vi människor mogna och utvecklas. Men inte bara genom ett självledarskap, som så många pratar om idag, som tenderar att styra oss bara till oss själva och våra egna perspektiv. Nej, vi menar att det är helt avgörande att den individens utvecklingen helt kopplas till min organisations utveckling. Att jag känner en anknytning och lojalitet till en större helhet och att jag känner mig ansvarig för helhetens framgång. Med denna integration mellan mitt eget syfte, passion och lärande och helhetens riktning och utveckling – möjliggör vi för riktigt bra saker att ske. Och därigenom ökar vi potentialen för riktigt starka, resilienta och lönsamma verksamheter – som kan hantera vilka utmaningar världen än kastar på oss.

Låt din nyfikenhet leda dig.

Du kanske tänker: ”Är det här verkligen möjligt?” Tja, nu när vi lever och leder i komplexitet, så är kanske den enda vägen att få svar på det att faktiskt prova. Låt din nyfikenhet leda dig. Vad skulle hända om du integrerade perspektiv mer, strävande mot fler både-och istället för antingen-eller? Om du utmanande dina, och andras, gamla tankemönster? Och om du vill ha en partner i det där experimenterandet, eller bara någon att diskutera med kring hur man kan tänka eller göra, är vi alltid öppna för de samtalen. Faktum är att vi älskar dem.