Skip to main content

Podden Gaia möter är på Offentlig chef för ett samtal om offentligt ledarskap och demokrati. Gaia Leaderships Micael Mathsson möter TCOs ordförande Therese Svanström, Region Stockholms regiondirektör Emma Lennartsson och Södertäljes stadsdirektör Magnus Gyllestad. Det är ett samtal om hur vårt ledarskap i offentlig förvaltning kan bidra till att stärka och utveckla demokratin.

Lyssna på samtalet här:

Gaia möter från Offentlig chef: offentligt ledarskap och demokrati är ett samtal inspelat på Offentlig chef. Det är en mötesplats för ledare, nyckelpersoner och chefer inom offentlig förvaltnings samtliga nivåer. Gaia har under dagarna seminarier om demokrati, säkerhet och att skapa välmående organisationer. Vi bjuder in till samtal om Sverige 2035, vilket samhälle vill vi se då och vad innebär den framtidsbilden för ledning, styrning och organisation?

“Gaia möter” är en serie samtal med spännande personer som söker vägar i vår komplexa samtid. Detta genom att fokusera på att både utveckla människan och verksamheten. Samtalen kretsar kring kraften i att ha ett tydligt varför, hur man skapar hållbar och långsiktig förändring, vikten av möten mellan människor etc.

Vi får ta del av såväl exempel från verkligheten, personliga insikter, forskningsrön som perspektiv och kunskap från Gaias 20+ år som partner till tusentals bolag och organisationer.

Alla avsnitt ligger på Spotify.