Skip to main content

Gaia möter från Offentlig chef om säkerhet och ledarskap.

Gaia möter spelar in på Offentlig chef. Här ett samtal på temat ”2 år efter Rysslands inmarsch i Ukraina – vad har det för konsekvenser för vårt ledarskap”. Samtalet leds av Gaia Leaderships Torbjörn Skymning. Med Ulrica Messing, landshövding Blekinge län, Karl LE Engelbrektson, Sveriges tidigare arméchef och Johan Kerstell, Executive Vice President och Head of HR på Sandvik AB. Det är ett samtal om lärdomar, insikter och medskick i ljuset av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Det handlar också om de konsekvenser det har för organisationer och vårt samhälle.

Lyssna på samtalet här.

Gaia möter från Offentlig chef om säkerhet och ledarskap  är ett samtal inspelat på Offentlig chef. Det är en mötesplats för ledare, nyckelpersoner och chefer inom offentlig förvaltnings samtliga nivåer. Gaia har under dagarna seminarier om demokrati, säkerhet och att skapa välmående organisationer. Vi bjuder in till samtal om Sverige 2035. Vilket samhälle vill vi se då och vad innebär den framtidsbilden för ledning, styrning och organisation?

“Gaia möter” är en serie samtal med spännande personer som söker vägar i vår komplexa samtid. Detta genom att fokusera på att både utveckla människan och verksamheten. Samtalen kretsar kring kraften i att ha ett tydligt varför, hur man skapar hållbar och långsiktig förändring, vikten av möten mellan människor etc.

Vi får ta del av exempel från verkligheten. Gästerna bjuder även på en del personliga insikter och forskningsrön. Vi på Gaia passar på att dela perspektiv och kunskap från våra 20+ år som partner till tusentals bolag och organisationer.

Alla avsnitt ligger på Spotify.