Skip to main content

Rubriken är ett citat av Lars Huldén.

Vi människor vill känna att vi bidrar, gör något meningsfullt och att vi är delaktiga och gör skillnad. Forskningen visar att bekräftelse är viktigt både för vår motivation, kreativitet och för vår hälsa. Vi är flockdjur och behöver ta oss tid för att vara i relation med varandra.

”Du som vet vem jag var, säj det till någon” har den finlandssvenska författaren Lars Huldén myntat. Fritt tolkat kan det handla om både vikten av att bli sedd men också drivkraften i att känna att vi gör och är med om något meningsfullt. Att min existens betytt något för någon och att det jag arbetar med dagligen har ett högre syfte. I relation med varandra utvecklas vi och mognar som människor. Och här finns kanske den största anledning till att vi organiserar oss.

Att höra till och känna oss bekräftade är alltså ett av våra starkaste grundläggande behov. De har formats i oss människor redan under vår tid ute på stäppen och savannen där det värsta som kunde hända oss var att bli lämnade utanför. Den känslan är lika stark i dagens människor men yttrar sig på nya sätt. En treåring rycker i kläderna och hoppar framför den som den vill ha bekräftelse av – behovet att vara sedd avtar inte med åren, men vi blir mindre i rörelserna och inte lika tydliga med att uttrycka våra behov. Avsaknad av att känna sig bekräftad, lyssnad på och möjlighet till utveckling är vanliga orsaker till medarbetares missnöje på arbetsplatser idag.

Som ledare behöver vi börja med oss själva för att kunna vara generösa och engagerade gentemot andra. En viktig del att börja med är att bli medveten om hur vi tänker om oss själva. Vi vet att vår stenåldershjärna gärna plockar fram de negativa tankarna. Hur du tänker påverkar hur du agerar och du kan faktiskt aktivt välja dina tankar. Låt dina tankar om dig själv bli lika varma som dina tankar om din bästa vän. Livet pågår här och nu. Ta ett medvetet grepp om det.

När du ger dig själv den här respekten kommer du också på ett naturligt sätt att kunna bemöta dina medarbetare och bekräfta dem och se dem och lyfta det goda du ser.

Många ledare vi möter längtar efter att deras medarbetare i högre grad skulle ta eget ansvar, kliva på, se helheter, engagera sig och våga mer. Vi ser en gemensam nämnare här och en röd tråd. En högre grad av bekräftelse gör att medarbetare blir mer motiverade, effektiva och engagerade i sina jobb.

Att se och bekräfta varandra kostar inget men är en stor och viktig insats för att få oss själva och varandra. Det är ett relativt enkelt sätt att utveckla kulturen på arbetsplatserna och därmed även sänka tröskeln för att ge varandra feedback på ett naturligt sätt. Det i sin tur leder till mer lärande.

”En dag ska vi dö men alla andra dagar ska vi leva”, skrev Per Olov Enquist. En ökad självmedvetenhet och närvaro i stunden hjälper oss att leva så och samtidigt blir världen en lite bättre plats att leva på.