Skip to main content
All Posts By

Britt Lundberg

”Du som vet vem jag var säg det till någon”

Rubriken är ett citat av Lars Huldén.

Vi människor vill känna att vi bidrar, gör något meningsfullt och att vi är delaktiga och gör skillnad. Forskningen visar att bekräftelse är viktigt både för vår motivation, kreativitet och för vår hälsa. Vi är flockdjur och behöver ta oss tid för att vara i relation med varandra.

”Du som vet vem jag var, säj det till någon” har den finlandssvenska författaren Lars Huldén myntat. Fritt tolkat kan det handla om både vikten av att bli sedd men också drivkraften i att känna att vi gör och är med om något meningsfullt. Att min existens betytt något för någon och att det jag arbetar med dagligen har ett högre syfte. I relation med varandra utvecklas vi och mognar som människor. Och här finns kanske den största anledning till att vi organiserar oss.

Att höra till och känna oss bekräftade är alltså ett av våra starkaste grundläggande behov. De har formats i oss människor redan under vår tid ute på stäppen och savannen där det värsta som kunde hända oss var att bli lämnade utanför. Den känslan är lika stark i dagens människor men yttrar sig på nya sätt. En treåring rycker i kläderna och hoppar framför den som den vill ha bekräftelse av – behovet att vara sedd avtar inte med åren, men vi blir mindre i rörelserna och inte lika tydliga med att uttrycka våra behov. Avsaknad av att känna sig bekräftad, lyssnad på och möjlighet till utveckling är vanliga orsaker till medarbetares missnöje på arbetsplatser idag.

Som ledare behöver vi börja med oss själva för att kunna vara generösa och engagerade gentemot andra. En viktig del att börja med är att bli medveten om hur vi tänker om oss själva. Vi vet att vår stenåldershjärna gärna plockar fram de negativa tankarna. Hur du tänker påverkar hur du agerar och du kan faktiskt aktivt välja dina tankar. Låt dina tankar om dig själv bli lika varma som dina tankar om din bästa vän. Livet pågår här och nu. Ta ett medvetet grepp om det.

När du ger dig själv den här respekten kommer du också på ett naturligt sätt att kunna bemöta dina medarbetare och bekräfta dem och se dem och lyfta det goda du ser.

Många ledare vi möter längtar efter att deras medarbetare i högre grad skulle ta eget ansvar, kliva på, se helheter, engagera sig och våga mer. Vi ser en gemensam nämnare här och en röd tråd. En högre grad av bekräftelse gör att medarbetare blir mer motiverade, effektiva och engagerade i sina jobb.

Att se och bekräfta varandra kostar inget men är en stor och viktig insats för att få oss själva och varandra. Det är ett relativt enkelt sätt att utveckla kulturen på arbetsplatserna och därmed även sänka tröskeln för att ge varandra feedback på ett naturligt sätt. Det i sin tur leder till mer lärande.

”En dag ska vi dö men alla andra dagar ska vi leva”, skrev Per Olov Enquist. En ökad självmedvetenhet och närvaro i stunden hjälper oss att leva så och samtidigt blir världen en lite bättre plats att leva på.

Att tänka nytt

Vi behöver tänka nytt. Vi vill jobba med innovation, tänka utanför boxen och finna sätt att möta framtiden på bästa sätt. Omvärlden utmanar oss ständigt och vi märker allt oftare att samma tankar som vi tänkte igår inte längre upplevs relevanta och starka.

Forskningsstudier bl a från Harvard University visar att av våra ca 70 000 tankar så är mindre än 10 procent nya tankar, resten är samma tankar vi tänkt tidigare och repeterar om och om igen. Vi fastnar i samma mönster och söker trygghet i det som vi känner igen. Här finns också en del av sanningen till att vi kan ha svårt att bidra till förändring och utveckling.

Låt oss vända på det. Vad händer om vi fokuserar på de ca 10% nya tankar som vi tänker varje dag? Vad gör vi av de nya tankarna? Hur kan vi använda dem och få ut mer? Hur kan vi få fatt i dem och i högre grad omsätta dem i handling?

Ett sätt är att vara mer medveten. Att medvetet fatta beslut. Om vi kopplar på medvetenheten och väljer att utmana oss själva när de gamla tankarna är på väg att ta över och istället för att bara rusa på stanna upp och medvetet välja väg framåt. Vi kan göra en halvhalt och ifrågasätta våra slutsatser om vad som går eller inte går eller om hur vi ser på varandra. Vi kan förflytta oss utanför ”problemet” och se på det på avstånd för att ge plats för fler perspektiv och alternativ att ta oss an utmaningen. Vi kan medvetet genomskåda vår bekvämlighet att göra på samma sätt som igår och istället se nåt nytt som vi inte testat ännu.

Att tänka nytt behöver inte alltid bli så stort. Ofta överarbetas ambitioner om att göra nytt. Vi lockas ofta av att ta till stora processer. Vi kanske ritar om hela organisationen eller formulerar om befattningsbeskrivningar eller startar upp nya projekt. Ambitionen är förstås god men kanske så finns problemet egentligen någon annanstans, men att ändra organisationen känns konkret och aktivt. Många skyggar för att skapa lösningar på rätt nivå tex i de fall det handlar om relationer, då kan en omorganisering kännas bekvämare.

Nya sätt att tänka leder till att vi också börjar handla på ett annat sätt och när vi medvetet rör oss i gemensam riktning sker förändring. Beter vi oss på ett annat sätt så påverkar det situationen och nytt händer. Både relationer och rutiner utvecklas. När vi förstår mer om hur vi människor fungerar och medvetet kan koppla det till de affärs/organisationsmål vi vill nå så öppnar det upp för att börja arbeta på nya sätt.

Nyckeln till att tänka nytt och ta tillvara nya tankar är att vi behöver skapa utrymme för tankarna. När vi vill införa en förändring är det ofta hjälpsamt om vi börjar med att tänka på slutet. Hur vill vi att det ska bli, hur ska det vara när vi är färdiga? Vad längtar vi efter? Vad drömmer vi om? Vad kommer förändringen att betyda för oss och hur kommer det att kännas? Hur kommer det att se ut? Kan vi formulera den berättelsen och dela med oss av den bjuder vi in många fler att på ett positivt tänka kring förändringen och skapa energi kring den. När vi dessutom samlas kring ett starkt varför, är det ett avgörande steg i att hela förändringen kan starta. Vad händer om vi är tillsammans i drömmen om hur framtiden kan se ut och bli?

En gemensam bild och ambition om framtiden ger kraft åt både tanke och handling. Det samtalet skapar tydlighet, riktning och gemenskap istället för motstånd och farhågor. Rädslor och tankar som ”det är ingen idé” ”det där har vi testat förut” får inget att fästa sig i och bleknar.

Hoppas texten inspirerat dig att se med större lätthet på förändring. Låt oss medvetet värna och ta tillvara våra och andras nya tankar.

Förändring behöver inte vara svårt. Vad är det minsta nya du kan göra, bättre än igår? Du kommer att göra skillnad.