Skip to main content

Vi behöver tänka nytt. Vi vill jobba med innovation, tänka utanför boxen och finna sätt att möta framtiden på bästa sätt. Omvärlden utmanar oss ständigt och vi märker allt oftare att samma tankar som vi tänkte igår inte längre upplevs relevanta och starka.

Forskningsstudier bl a från Harvard University visar att av våra ca 70 000 tankar så är mindre än 10 procent nya tankar, resten är samma tankar vi tänkt tidigare och repeterar om och om igen. Vi fastnar i samma mönster och söker trygghet i det som vi känner igen. Här finns också en del av sanningen till att vi kan ha svårt att bidra till förändring och utveckling.

Låt oss vända på det. Vad händer om vi fokuserar på de ca 10% nya tankar som vi tänker varje dag? Vad gör vi av de nya tankarna? Hur kan vi använda dem och få ut mer? Hur kan vi få fatt i dem och i högre grad omsätta dem i handling?

Ett sätt är att vara mer medveten. Att medvetet fatta beslut. Om vi kopplar på medvetenheten och väljer att utmana oss själva när de gamla tankarna är på väg att ta över och istället för att bara rusa på stanna upp och medvetet välja väg framåt. Vi kan göra en halvhalt och ifrågasätta våra slutsatser om vad som går eller inte går eller om hur vi ser på varandra. Vi kan förflytta oss utanför ”problemet” och se på det på avstånd för att ge plats för fler perspektiv och alternativ att ta oss an utmaningen. Vi kan medvetet genomskåda vår bekvämlighet att göra på samma sätt som igår och istället se nåt nytt som vi inte testat ännu.

Att tänka nytt behöver inte alltid bli så stort. Ofta överarbetas ambitioner om att göra nytt. Vi lockas ofta av att ta till stora processer. Vi kanske ritar om hela organisationen eller formulerar om befattningsbeskrivningar eller startar upp nya projekt. Ambitionen är förstås god men kanske så finns problemet egentligen någon annanstans, men att ändra organisationen känns konkret och aktivt. Många skyggar för att skapa lösningar på rätt nivå tex i de fall det handlar om relationer, då kan en omorganisering kännas bekvämare.

Nya sätt att tänka leder till att vi också börjar handla på ett annat sätt och när vi medvetet rör oss i gemensam riktning sker förändring. Beter vi oss på ett annat sätt så påverkar det situationen och nytt händer. Både relationer och rutiner utvecklas. När vi förstår mer om hur vi människor fungerar och medvetet kan koppla det till de affärs/organisationsmål vi vill nå så öppnar det upp för att börja arbeta på nya sätt.

Nyckeln till att tänka nytt och ta tillvara nya tankar är att vi behöver skapa utrymme för tankarna. När vi vill införa en förändring är det ofta hjälpsamt om vi börjar med att tänka på slutet. Hur vill vi att det ska bli, hur ska det vara när vi är färdiga? Vad längtar vi efter? Vad drömmer vi om? Vad kommer förändringen att betyda för oss och hur kommer det att kännas? Hur kommer det att se ut? Kan vi formulera den berättelsen och dela med oss av den bjuder vi in många fler att på ett positivt tänka kring förändringen och skapa energi kring den. När vi dessutom samlas kring ett starkt varför, är det ett avgörande steg i att hela förändringen kan starta. Vad händer om vi är tillsammans i drömmen om hur framtiden kan se ut och bli?

En gemensam bild och ambition om framtiden ger kraft åt både tanke och handling. Det samtalet skapar tydlighet, riktning och gemenskap istället för motstånd och farhågor. Rädslor och tankar som ”det är ingen idé” ”det där har vi testat förut” får inget att fästa sig i och bleknar.

Hoppas texten inspirerat dig att se med större lätthet på förändring. Låt oss medvetet värna och ta tillvara våra och andras nya tankar.

Förändring behöver inte vara svårt. Vad är det minsta nya du kan göra, bättre än igår? Du kommer att göra skillnad.