Skip to main content

Brené Brown säger att vi kan välja att vara modiga eller vi kan välja det som känns bekvämt. Vi kan inte ha båda.

Att stå för den man är och för sina värderingar, även om det kan kännas obekvämt, det är att vara modig. När vi läger ner rustningen vi byggt upp för att skydda oss, frigör vi energi som vi kan bidra med för att skapa något nytt, något större. Vi skapar förutsättningar för öppna och ärliga samtal där vi vågar dela tankar och idéer som inte är färdigtänkta, ställa frågor och öppet utforska tillsammans med andra. Mod smittar. När du är modig bidrar du till att andra också vågar, du bidrar till att tillit och förtroende skapas. När det finns tillit släpper vi lös mer av vår kapacitet, fantasi och kreativitet. Det finns utrymme för nya möjligheter, vi labbar tillsammans med glädje och engagemang. Allt det här låter, i alla fall för mig, väldigt härligt, ger mig en känsla av något jag vill ha mer av i alla delar av mitt liv. Vad är det då som håller oss tillbaka?

Skam och skuld. Två tunga begrepp som på ett eller annat sätt vid olika tidpunkter i livet tar sitt grepp om oss. Skulden handlar om att vi upplever att vi gjort något fel, det handlar om något i vårt beteende. Skammen däremot, den hemsöker oss när vi upplever att vi ÄR fel. ’Det är fel på mig’. Här ligger fokuset på jaget, inte beteendet. Alla känner skam, förutom de som saknar förmåga till empati.

Skam är otroligt smärtsamt, vi tror oss vara misslyckade, vi är mindre värda, vi förtjänar inte tillhörighet, vi känner oss ensamma. Därför vill vi helst inte heller prata om vår skam. Ju mindre vi pratar om den, desto mer styr den över vårt liv. Den håller oss tillbaka från att leva fullt ut. Skammen får oss att lägga otroligt mycket tid på att försöka hantera jobbiga tankar och att täcka upp för de tillkortakommanden vi tror oss ha – och som vi dessutom tror att vi är ensamma om! Vi sätter på oss den där rustningen, vill inte att någon ska se oss på riktigt. Vi skyddar oss men priset är högt, rustningen hindrar oss från att växa och från att skapa meningsfyllda och djupare relationer. Skammen är en riktig energitjuv.

Vill vi kliva fram och bli ledare i vårt eget liv, ta makten över oss själva och skammen, behöver vi istället lägga ner tid på att hantera våra rädslor, prata om skammen så att den tappar sin kraft. Ja precis, när vi pratar om skammen så tappar den sin kraft, den tål inte dagsljus! För att göra det krävs just mod. Mod att stanna i det obekväma, mod att sätta ord på det vi upplever, mod att titta på vilka tankar, känslor, beteenden det är som håller mig tillbaka. Mod att vara människa. Att stå i vår sårbarhet dvs vara villig att visa upp hela dig utan någon garanti av hur det tas emot.

Det börjar med dig. Om du själv vill ta ett kliv framåt i din utveckling och samtidigt vill bidra till att de runt dig växer och utvecklas som individer och i sina roller behöver du kliva ur den bekväma kostymen, släppa rustningen. Modet finns i oss alla, när vi vågar släppa fram modet fullt ut finns ingen ände på vad vi kan åstadkomma.