Skip to main content

Edins kranar är ett familjeföretag inom byggbranschen där entreprenörskapet sitter i företagets DNA. På Edins har det alltid varit högt tempo, fokus på service och högt i tak. Man har en platt organisation där förändringar kan få snabbt genomslag. De senaste tio åren har man jobbat mycket med att skapa mer struktur och goda arbetsmetoder. Alla som vill kan vara involverade och delaktiga och det sker förbättringar hela tiden.

”Det här är ett företag där det finns en plats för alla. Där ingen är mer värd en någon annan. Och det är viktigt för oss som företag att upprätthålla det”, berättar Susanne Bostam Edin.

Sedan nästan två år tillbaka har man satt ficklampan på att utveckla företagets kultur. När vi frågar Susanne, som är organisationsutvecklare på företaget, varför så är svaret enkelt:

”Det är för att personalen ville det. Det var tydligt under medarbetarsamtalen under 2022 att de allra flesta kände sig less på den negativa kulturen med mycket gnäll och fokus på problem.”

Så man satte igång och inventerade läget och tittade på hur man hade det. Det första man gjorde var att lista allt som var bra och det dokumentet blev 3-4 sidor långt. Samtidigt blev listan på det som inte funkade bara 4 rader.

”Det blev också en viktig del, att få alla att förstå att vi faktiskt gör det här väldigt bra.”

Så bestämde man sig för att bjuda in hela företaget till kulturkvällar. Den första ägde rum i september 2023 då man rullade ut röda mattan, dukade upp på vita dukar och bjöd på mat.

Alla fick sitta i mindre grupper och bland annat prata om hur man vill bli uppfattad.

”Vi fick en bra respons och samtidigt var alla nog också lite chockade. Det här är ju väldigt kunniga personer som är bra på sitt jobb men man är inte så van vid att göra sådana här saker. Det blev väldigt tydligt att alla till exempel ville bli uppfattade som hjälpsamma och det kunde vi ju bygga vidare på.”

Man följde upp med en till kväll i november då man dels repeterade en hel del av vad man kommit fram till vid det första tillfället, dels utmanades alla också att bli lite mer personliga.

Parallellt med kulturkvällarna så har man också jobbat med mycket annat kopplat till struktur och att stärka upp organisationen, för att dessa delar ska stötta den kulturförändring man vill se.

”Ibland kan det ha saknats lite ledarskap eftersom vi haft en så platt organisation. Det kan lätt bli att beteenden och attityder flyger under radarn.”

Ser ni redan nu några effekter?

”Ganska många faktiskt! I medarbetarsamtalen blev det tydligt att man önskade sig fler gemensamma aktiviteter, så utöver kulturkvällarna har vi också gjort annat tillsammans, som att gå ut och äta och köra go-cart. På julfesten var det en helt annan stämning och det börjar sprida sig en insikt om att alla faktiskt är delaktiga i att skapa vår gemensamma kultur.”

Så vad händer framåt?

”Vi jobbar på med vår organisation och fokuserar mycket på att få till kommunikationen inom och mellan de olika delarna. Efter påsk har vi en tredje kulturkväll där vi fortsätter samtalen som inkluderar alla. Vi är inte framme än, utan jobbar på så att alla kommer med på resan.”

Många organisationer kan ju känna att man kanske inte har den kultur man vill ha. Har du några medskick till de som också vill ge sig ut på en kulturresa?

”Våga ta i det! Det är obekvämt men man måste vara tydlig med att så här vill vi ju inte ha det. Sen måste man också vilja ta tag i det för det är inte bara enkelt. När jag kom hit så upplevde jag att vi körde på två hjul på kurvorna. Då tänkte jag att alla väl vill ha ordning och reda men det var inte riktigt så i början. I slutändan vill ju dock alla jobba där det funkar, där det allt är som det ska och det finns stabilitet även i sämre tider.”

”Ett annat medskick är att ta hjälp utifrån. Vi var lyckligt lottade som hade jobbat med Sofie från Gaia tidigare så hon kände oss väl när vi nu skulle ge oss in i detta. Och ibland är det väldigt hjälpsamt att det är någon annan än ledningen som säger det som är lite mer utmanande, pekar på saker och speglar oss.”