Skip to main content

“Comparison is the thief of joy.” – Theodore Roosevelt

Känner du igen dig i det här: Du säger något som du själv tycker känns rätt skarpt eller insiktsfullt. Strax därefter uttrycker någon annan sig i samma fråga vilket leder till att det uppstår tankar hos dig likt: ’Klart det är så det är. Hen satta verkligen ord på det jag ville uttrycka, hen är mycket smartare än jag. Varför sa jag det där. Typiskt. Jag får då aldrig till det’.

Den här ständigt återkommande jämförelsen. Tankar kring att andra är bättre, klokare, snabbare, mer vältaliga, har bättre förmåga än vi själva. Listan kan göras lång. Vi har alla dessa tankar i någon form vid något tillfälle och eftersom vi inte pratar om dem tror vi att vi är unika. Känner oss ensamma. Anledningen till att vi jämför oss går som så mycket annat tillbaka till vår evolution och överlevnad. Vi hade behov av att känna att vi var en del av flocken, och för att vara det behövde vi säkra vår plats i gruppen, känna att vi passade in. Det behovet har vi än idag.

Jämförelsen skapar stress vilket blockerar tillgången till våra förmågor. Att vi håller tillbaka gör att vi inte bjuder på våra kreativa tankar, våra perspektiv, vi tar inte för oss på livets olika arenor. Det här begränsar oss på individnivå och som en konsekvens därmed även på organisationsnivå. Det kan ofta få oss att tappa fokus och bli stressade. Vi blir reaktiva och börjar agera på sätt som inte står i linje med vårt mål och vision.

Ett ställe att börja på kan vara att utmana sig i sitt tillbakahållande. Att skifta från jämförandet till ett mindset där vi ser andra som en källa till inspiration i stället för ett hot. När vi väljer att inspireras hjälper det oss att utvecklas, vi får syn på nya saker hos oss själva, och det kan fungera som en motivationsfaktor. Någon annan kan göra eller vara bra på något, och du med! Samtidigt. Det finns utrymme för er båda. Båda kan vara bra, mängden ’bra’ är inte begränsat. Var och en av oss behövs och bidrar med vårt unika perspektiv och uttryck. Genom att släppa jämförelsen och istället inspireras av andra skapar vi kraft.

I sin bok ”The Infinite Game” skriver Simon Sinek om att se en konkurrent som vi upplever är bättre än oss själva på vissa saker som en ’worthy rival’, en värdig rival. Genom att se rivalens styrkor avslöjas också vår egen svaghet. Vi får syn på inom vilket område vi behöver utvecklas och växa. Att se (de som vi upplever som) våra konkurrenter som värdiga rivaler kan uppmuntra oss att utvecklas och bli bättre, inte bara att vinna.

Så genom att oftare använda oss av positiv jämförelse kan vi lära oss mer om oss själva och utveckla unika fördelarbåde för oss själva och våra organisationer. Oavsett på vilken arena jämförelsen sker behöver vi komma ihåg att den bild vi jämför oss med aldrig är hela bilden. Du ser verkligheten ur ditt perspektiv och andra ur sitt och vi har alla blinda fläckar. Låt skillnaden mellan dig och andra, din organisation och andra organisationer, inspirera dig i stället för att frustrera dig.