Skip to main content

Gaia möter Anders Burestig: Sopra Steria har utsetts till Sveriges bästa arbetsplats. Vad ligger bakom och varför är det viktigt?

I det här avsnittet av podden Gaia möter samtalar Johan Grip och Anna Wilhelmsson med Anders Burestig, som är VD för Sopra Steria, ett konsultbolag inom digital transformation.

För Anders är företagets kultur helt avgörande för att de ska lyckas idag och imorgon. Han betonar mod, vikten av att testa och experimentera, och viljan att bidra till samhällsbygget. Att bli Sveriges bästa arbetsplats är en ständigt pågående och gemensam utvecklingsresa som också kräver hårt arbete. En annan viktigt del i Sopra Sterias kultur är det de kallar för ”power of sharing”, att man såväl internt som externt frikostigt delar med sig av sin kunskap.

I samtalet nämner Anders också Sopra Sterias kommande tech-rapport. Du kan läsa mer om den här.

Podden Gaia möter är ett sätt för oss på Gaia att dela med oss av alla de intressanta samtal som vi har möjlighet att föra med spännande personer som söker vägar i vår komplexa samtid. Du hittar fler avsnitt här,  när du väljer de poster som heter ”Gaia möter”.

Samtalen i poddavsnitten kretsar ofta kring teman vikten av att se en större helhet, vad som skapar lärande och hur vi kan stimulera mer samskapande samt hur man ser på ledarskap i en komplex tid. Vad är det som skapar resultat och utveckling när det blir allt svårare att navigera? Vi får i de olika avsnitten ta del av exempel från verkligheten, personliga insikter och forskningsrön. Vi från Gaia delar perspektiv och kunskap från våra 20+ år som partner till tusentals bolag och organisationer.

 

Musik: Lars Jansson

Grafik: Mats Gleisner