Hösten 2024-våren 2025

Att leda i komplexitet - Gaia Leaderships toppledarprogram för högre chefer i offentlig förvaltning

Gaia Leaderships toppledarprogram för offentlig förvaltning

Välkommen till Gaia Leaderships toppledarprogram för offentlig förvaltning, där du möter andra spännande och engagerade ledare som delar din dröm om att utveckla ledarskapet och leda i en transformativ och oförutsägbar tid. Den offentliga sektorn befinner sig i en tid av extremt snabba förändringar. Du som ledare har en viktig roll och ditt ledarskap gör skillnad.

Att leva och leda i en transformativ och komplex tid är en av vår tids stora ledarutmaningar. Känslan av att gårdagens lösningar och sätt att leda, styra och planera våra organisationer inte längre hjälper oss ökar. Men vad är det för nya tankemodeller och förhållningssätt vi behöver ha för att möta den osäkerhet och oförutsägbarhet som vår tid innebär? Hur bygger vi en organisation, kultur och strategi som kan möta en stor föränderlighet? Gaia Leaderships toppledarprogram för offentlig förvaltning tar sig an dessa frågor tillsammans med dig som deltagare.

Svensk offentlig förvaltning befinner sig liksom resten av världen i en tid av extremt snabba förändringar. Värderingsförskjutningar påverkar människors förväntningar på, och attityder till, statsförvaltningen. Hållbarhetsfrågan liksom demografiska förändringar innebär helt nya förutsättningar för framtidens välfärdsuppdrag. De ekonomiska ramarna pekar på betydande utmaningar. Många är på resan från new public management til tillitsbaserad ledning och styrning – och hur gör vi det på riktigt? Och vad har pandemin egentligen lärt oss?

Vi tror att vi behöver utmana synen på ledarskap som något som enbart sker hierarkiskt nedåt. En av ledarskapets viktigaste uppgifter blir att bygga robusta kulturer där vi skapar fler ledare. Ett tillitsfullt ledarskap som på allvar tar tillvara på chefers, medarbetares och medborgares kraft och potential. Som skapar ett helhetsperspektiv och starka partnerskap, både internt – och externt. Vi kan inte längre kan lösa våra uppdrag inom ramen för den egna verksamheten – vi behöver samverka på en helt ny nivå – och det kräver en än högre grad av kreativitet och innovation.

Gaia Leaderships toppledarprogram för offentlig förvaltning är specialutformat utifrån den speciella kontext som gäller för Dig som är verksam inom den här sektorn – en komplex miljö med höga förändringskrav. Det är också att leda i en politisk miljö samt i medias strålkastarljus där kraven på transparens är höga. Du får del av Gaia Leaderships långa erfarenhet av kvalificerade uppdrag inom offentlig sektor och från andra sektorer liksom av de senaste rönen från forskningsfronten. Du möter erfarna och inspirerande handledare och gästföreläsare samt inte minst andra spännande ledare, som liksom du själv har ett starkt engagemang för att utveckla ledarskapet inom statlig förvaltning till absoluta framkant.

Verksamhet och människa integrerat – att skapa hållbara resultat

Det här är utvecklingsprogrammet för dig som vill skapa hållbara verksamhetsresultat och ser att detta sker genom integrationen av verksamhet och människa – och därför:

  • nyfiket och utforskande vill göra en resa med dig själv och tillsammans med andra kvalificerade ledare,

  • vill vara med om att utveckla och förnya ledarskapet inom svensk offentlig sektor,

  • vill vara med och hitta vägar för att utveckla resilienta verksamheter som kan möta vår transformativa tid – utan att tappa fokus på den egna riktningen,

  • ser betydelsen av det stora engagemang som finns hos de flesta medarbetarna och som också ser vikten av att dessa drivkrafter samspelar med helhetens mål,

  • söker kunskap om ett ledarskap som tar sin utgångspunkt i forskningens absoluta framkant

Syftet med programmet är att öka verkningsgraden på ditt ledarskap, för än mer hållbara resultat, genom att skapa nya förutsättningar för din egen och din verksamhets framgång.

Att leda i komplexitet

Programstart planerad till hösten 2024.

Programledning

Programmet leds av två av Gaias mest seniora konsulter: Micael Mathsson och Hélène Barnekow. Båda två med lång egen erfarenhet som ledare och chefer, samt med stor erfarenhet som konsulter där de stöttat många organisationer och ledare i att ta sig an vår tids mest komplexa frågor.

Sammanfattningsvis:

  • 8-10 deltagare i ett format för att skapa högoktaniga samtal, kvalificerade ledare emellan. Höga ledare i offentlig förvaltning, strategiska nyckelfunktioner i kommuner, regioner och statsförvaltning, alternativt personer som uttalat är på väg in i sådana positioner.

  • Totalt 11 dagar. Option coaching.

  • 2 konsulter samt kvalificerade externa gäster.

  • 93 000 kr per deltagare. Resor och konferenskostnader bekostas av respektive deltagare, moms tillkommer.

  • För att få lärprocesser på rätt nivå och bra dynamik i deltagargruppen ställs höga krav på dig som deltagare, därför använder vi ett ansökningsförfarande. Detta leder till att du möter individer i programmet som är lika motiverade som du själv.

Vi ser fram emot dina frågor & ansökan! Mejla Micael Mathsson

Läs mer