Under 2024

Ledarprogram 2024

Gaia Leaderships ledarprogram

Ledarskap kan vara både utvecklande och effektfullt. Detta är ledarprogrammet för dig som är chef eller har en annan form av ledarskap. För dig som vill  få kollegornas förtroende och bygga starka, fungerande relationer. Som ledare får du effekt genom det förtroende som gör att du blir lyssnad på och skapar engagemang bortom titel och roll. Du kan få energi av att leda dig själv och andra – utifrån vad du själv vill lyckas med och vad som ingår i ditt uppdrag.

Gaia Leaderships öppna ledarprogram för ledare och chefer siktar mot att stötta medarbetarna till självledarskap, psykologiskt trygga team och samsyn kring verksamhetens gemensamma syfte. Där det operativa arbetet samtidigt kan vara strategiskt, för både effektivitet och effekt. Kort uttryckt: ett medvetet ledarskap.

”Programmet och dialogen med de andra deltagarna har givit mig nya perspektiv på min situation och jag har fått syn på nya utvecklingsmöjligheter”

Ledarprogrammet vänder sig till dig som vill utvecklas i ditt kommunikativa ledarskap, som chef, projektledare, specialist eller på olika sätt leder i olika forum, mot olika mål.

Våra deltagare kommer från en stor variation av verksamheter i både näringsliv och offentlig sektor. De har särskilt uppskattat det lilla formatet (max 10 deltagare), inspirationen i att riktigt öppenhjärtigt dela erfarenheter och utmaningar, vårt fokus på träning i både gruppen och på hemmaplan. I korthet: att detta inte är en vanlig ledarskapsutbildning. Programmet har bidragit till energi och inre vilja till utveckling och förändring i deras ledarvardag.

”Programmet har sänkt min tröskel att våga prova nytt och agera”

Det här är programmet för dig som vill skapa förutsättningar för att effektfullt bidra till verksamhetens framgång. Genom att:

  • göra en resa med dig själv och tillsammans med andra ledare,
  • hitta nycklarna för att leda utveckling och förändring,
  • se betydelsen av att få fatt i det engagemang som finns hos kollegor/medarbetare i samspel, med förståelse för helhetens mål och riktning

Programmet fokuserar på fyra huvudsakliga områden:

  • Det personliga ledarskapet: vi reflekterar kring hur du som ledare kan ta tillvara och medvetet utveckla dina styrkor och därmed utveckla ditt självledarskap. Full Range Leadership Model (som mäts i verktyget Lead Forward) kombineras med motivationsteori, din egen ledarvision och situationsanpassat ledarskap för att i praktiken utveckla en verksamhet. Du får coachning kring din egen kartläggning.
  • Feedback, svåra samtal och coachande ledarskap är tre olika områden du får träna tillsammans med övriga deltagare. Där hittar du möjliga nästa steg till utveckling och nya ledarbeteenden, exempelvis genom att använda mikrovanor.
  • Att leda team – vad är avgörande för att bygga ett högpresterande team? Ger insikt om hur grupper och team fungerar och hur du som ledare kan hantera processer i gruppen och föra dem framåt. Hur du som ledare medvetet kan bidra till den helt avgörande ”psykologiska tryggheten”.
  • Kommunikativt ledarskap – kommunicera på ett sätt som är meningsskapande och involverande. Du får kommunikationsträning för att  som ledare lyckas bättre i möten och andra forum där du behöver andras engagemang för att lyckas.

Individuell coaching

I Gaia Leaderships öppna ledarprogram för ledare och chefer ingår även individuell coaching. Där får du odelat fokus på dina utvalda frågor och energifyllda vägar framåt (tre tillfällen).

Omfattning och pris:

  • Fyra heldagar samt ett uppföljningstillfälle som fastställs gemensamt.
  • Pris SEK 35.000 inklusive tre individuella coachingtillfällen. Samtliga priser exklusive moms.

”Jag har blivit medveten om mina resurser, jag har blivit tryggare som ledare”

Programmet leds av:

Elisabeth Ahremark: Efter många år som kommunikationschef i näringslivet valde Elisabeth att flytta sitt fokus till människans roll i att lyckas med helhetsuppdraget, nu i rollen som konsult. Elisabeth har både haft förmånen att stötta ett mycket stort antal unga ledare på vägen mot den första ledarrollen och att bidra i flera större utvecklingsprojekt på samtliga nivåer, i både näringsliv och offentlig sektor. Kommunikation ser hon konsekvent som ledarens mest avgörande uttryck, inte minst i tider av stor oförutsägbarhet. Utvecklingsfokus, nyfikenhet och en stark tro på människors potential är hennes grundläggande drivkrafter.

My Lindén: Att vilja göra skillnad i det lilla och stora har alltid varit en stark drivkraft och det har fått My att dras till uppdrag där hon kan bidra till mänsklig utveckling. Hon brinner för att utforska framgångsfaktorer och utmaningar i ledarskap, samt vad team och organisationer behöver för att kunna nå sin fulla potential för människa och affär.  När My inspirerar ledare att utvecklas är hon tacksam för sin egen chefserfarenhet i en snabbt föränderlig, sårbar och komplex verklighet i internationella idéburna organisationer och inom utbildning.

För mer information om Gaia Leaderships öppna ledarprogram för ledare och chefer: elisabeth.ahremark@gaialeadership.com