Hösten 2024

Ledarprogram start september 2024

Gaia Leaderships ledarprogram

Gaias öppna ledarprogram är för dig som vill få ännu högre utväxling på ditt chef- och/eller ledarskap. Men inte ett program för vem som helst. Du vill lyckas i att leda i din organisation på en ny nivå. Du ser värdet av att både ta in helhetsperspektivet i kombination med att bygga starka, fungerande relationer. Du önskar få effekt genom det förtroende som gör att du blir lyssnad på och skapar engagemang bortom titel och roll. Få energi av att leda dig själv och andra – utifrån vad du själv vill lyckas med och vad som ingår i ditt uppdrag. För egen utveckling och större effektfullhet.

Gaia Leaderships öppna ledarprogram är för dig som leder andra (specialist, samordnare, projekt- eller processledare) eller själv är chef. Det ger både helhetsperspektiv samtidigt som du hittar vägar mot att stötta medarbetarna till självledarskap, bygga psykologiskt trygga team och skapa samsyn kring verksamhetens gemensamma syfte. Du får syn på hur det operativa arbetet samtidigt kan vara strategiskt, för både effektivitet och effektfullhet. Kort uttryckt: ett medvetet ledarskap med en tydlig intention!

”Programmet och dialogen med de andra deltagarna har givit mig nya perspektiv på min situation och jag har fått syn på nya utvecklingsmöjligheter”

Ledarprogrammet vänder sig till dig som vill utvecklas i ditt kommunikativa ledarskap i olika forum, inom och utom organisatoriska gränser och mot olika mål.

Mycket träning i mindre grupp

Våra deltagare kommer från en stor variation av verksamheter i både näringsliv och offentlig sektor. De har särskilt uppskattat kombinationen av konkret träning i gruppen och på hemmaplan som genererar tydliga lär-loopar. Och det lilla formatet (max 10 deltagare) där inspirationen kommer från att riktigt öppenhjärtigt dela erfarenheter och utmaningar. I korthet: att detta inte är en vanlig ledarskapsutbildning. Programmet har bidragit till energi, mod och inre vilja till utveckling och förändring i deras ledarvardag.

”Programmet har sänkt min tröskel att våga prova nytt och agera”

Vårt program är för dig som vill skapa förutsättningar för att effektfullt bidra till verksamhetens framgång. Genom att:

  • se betydelsen av att få fatt i det engagemang som finns hos kollegor/medarbetare i samspel, med förståelse för helhetens mål och riktning
  • göra en resa med dig själv, tillsammans med andra ledare
  • hitta nycklarna för att leda utveckling och förändring

Programmet fokuserar på fyra huvudsakliga områden:

  • Det personliga ledarskapet: du får reflektera kring hur du medvetet kan utveckla och använda dina styrkor och för utvecklat självledarskap och ägarskap i din roll. Full Range Leadership Model (som mäts i verktyget Lead Forward) kombineras med motivationsteori, din egen ledarvision kombinerat med situationsanpassat ledarskap för att i praktiken utveckla en verksamhet. Du får individuell coachning kring din egen kartläggning.
  • Feedback, utmanande samtal och coachande ledarskap är tre avgörande områden om du framgångsrikt ska leda nyckelpersoner omkring dig. Du får träna tillsammans med övriga deltagare och hittar möjliga nästa steg till utveckling och nya ledarbeteenden, exempelvis genom att använda mikrovanor i vardagen.
  • Att leda team – vad är avgörande för att bygga ett högpresterande team? Ger insikt om hur grupper och team fungerar och hur du som ledare kan hantera processer i gruppen och föra dem framåt. I många fall är team tillfälliga och under ständig förändring. Hur ”teamar” du på ett effektivt sätt?Också hur du som ledare medvetet kan bidra till den helt avgörande ”psykologiska tryggheten”.
  • Kommunikativt förändringsledarskap – kommunicera på sätt som är meningsskapande och involverande. Du får träna på att kommunicera i förändring för att  som ledare lyckas engagera  med din kommunikation på ett involverande och autentiskt sätt. Liksom avgörande punkter som utvecklar dina möten och andra forum där du behöver andras engagemang för att lyckas.

Individuell coaching

I Gaia Leaderships öppna ledarprogram för ledare och chefer ingår även individuell coaching. Där får du odelat fokus på dina utvalda frågor och energifyllda vägar framåt (tre tillfällen).

Omfattning och pris:

  • Fyra heldagar samt ett uppföljningstillfälle som fastställs gemensamt.
  • Datum: 20 september, 17 oktober, 22 november och 9 januari
  • Pris SEK 35.000 inklusive tre individuella coachingtillfällen. Samtliga priser exklusive moms.

”Jag har blivit medveten om mina resurser, jag har blivit tryggare som ledare”

Programmet leds av:

Elisabeth Ahremark: Efter många år som kommunikationschef i näringslivet valde Elisabeth att flytta sitt fokus till människans roll i att lyckas med helhetsuppdraget, nu i rollen som konsult. Elisabeth har både haft förmånen att bidra i flera större utvecklingsprojekt på samtliga nivåer, i både näringsliv och offentlig sektor och att stötta ett mycket stort antal unga ledare på vägen mot den första ledarrollen. Kommunikation ser hon konsekvent som ledarens mest avgörande uttryck, inte minst i tider av stor oförutsägbarhet. Effektfokus, nyfikenhet och en stark tro på människors potential är hennes grundläggande drivkrafter.

My Lindén: Att vilja göra skillnad i det lilla och stora har alltid varit en stark drivkraft och det har fått My att dras till uppdrag där hon kan bidra till mänsklig utveckling. Hon brinner för att utforska framgångsfaktorer och utmaningar i ledarskap, samt vad team och organisationer behöver för att kunna nå sin fulla potential för människa och affär.  När My inspirerar ledare att utvecklas är hon tacksam för sin egen chefserfarenhet i en snabbt föränderlig, sårbar och komplex verklighet i internationella idéburna organisationer och inom utbildning.

För mer information om Gaia Leaderships öppna ledarprogram för ledare och chefer: elisabeth.ahremark@gaialeadership.com