Hösten 2024 – datum kommer

Teaser: Gaia Awe 2024

Låt dig ruckas i dina grundvalar – nytt ledarprogram 2024

Har du en upplevelse av att längta efter något större, som skapar genklang i din egen förundran? I sökandet efter någon form av utveckling där du ännu inte riktigt vet vad?

Awe – förundran – kan rymma häpnad, förvåning, vördnad och en känsla av dyrkan. Ofta i relation till något större. Det kan också beskrivas som den psykologiska känslan i att inse att något inte står till på det sätt som var väntat.

Vi bjuder in dig till att smaka på, uppleva, känna och reflektera kring förundran. En teaser.

Gaia Awe är det experimentella ledarprogram som startar 2024!

Om du känner dig träffad av denna längtan är du långt ifrån ensam. Gaia träffar varje år tusentals ledare och arbetar med hundratals ledningsgrupper under ett år. En del av de ledare vi möter uttrycker – trots att de presterar bra och åtnjuter förtroende och belöningar – en längtan efter något annat, något mer.

”Det här är precis vad jag gått och längtat efter”

Inspirerade av Schibbolet och den möjlighet som ligger i att drabbas i mötet med konsten, av Inner Development Goals, av Hartmut Rosas resonans-teori och av konceptet existentiell hälsa vill vi pröva en ny lärandemodell och ansats för ledarutveckling. Där kopplingen sker mellan fler aspekter av både människa och verksamhet – ledarutveckling och verksamhetsutveckling. Ett ledarprogram för dig som vill ruckas en aning i dina grundvalar, för att vara och göra något nytt.

”Att finnas till är att förändras, att förändras är att mogna, att mogna är att fortsätta skapa sig själv i oändlighet” Henri Bergson

Under våren kommer vi att hålla en teaser för Gaia Awe – välkommen att provsmaka!

Anmäl intresse till:

elisabeth.ahremark@gaialeadership.com

mats.gleisner@gaialeadership.com