Skip to main content
All Posts By

Torbjörn Skymning

2 år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina – vilka är konsekvenserna för vårt ledarskap?

2 år senare hur har ditt ledarskap påverkats

För 2 år sedan vaknade vi upp till nyheterna om att Ryssland inlett sin fullskaliga invasion av Ukraina. Hur minns du den morgonen? Vad gjorde du och hur såg ditt ledarskap ut de närmaste dagarna? 2 år senare, hur har vårt ledarskap påverkats därefter och vad har vi egentligen lärt oss och förändrat?

Själv minns jag känslor av ilska, uppgivenhet, oro och rädsla för vad detta skulle leda till. Jag minns att jag ringde runt till många kollegor under dagen för att tillsammans försöka förstå det som skedde och även prata igenom konsekvenserna för oss på Gaia. Jag minns att jag skickade en massa mail och SMS till kunder med verksamheter som var direkt utsatta för det hemska som vi bevittnade på nyheterna.

Samma frågor fick de drygt 250 deltagarna på Offentlig Chef den 18 februari när jag tillsammans med Ulrica Messing, Landshövding Blekinge Län, Johan Kerstell, HR-direktör Sandvik AB och Karl Engelbrektsson, Sveriges tidigare Arméchef, förde ett samtal om vilka lärdomar och insikter som vi kan fånga ur detta elände och den nya världsordning som blivit så uppenbar efter den morgonen.

Det blev ett fint och värdeskapande samtal på scenen och vi fångade delar av samtalet i en kortare podd-inspelning som du hittar här.

 

Gaia möter på Offentlig chef, ett samtal om säkerhet och ledarskap

Fem lärdomar: 2 år senare –

hur har vårt ledarskap påverkats

Det är såklart omöjligt att återge samtalet men jag vill försöka lyfta några lärdomar som vi alla, oavsett uppdrag och sammanhang, kan använda oss av framåt.

Vikten av en decentraliserad och tillitsfull kultur byggd på ett ledarskap med mandat och mod att ta beslut nära krisen.

Alla i samtalet lyfte, genom olika exempel, fram hur vi kan och bör använda den energi och kraft som finns i krisen för att agera. Överblicken och expertisen finns nästan alltid närmast krisen och de som har uppdrag inom mer centrala funktioner bör visa tillit och fokusera på att tillföra resurser och ge förutsättningar som möjliggör snabba beslut och lösningar. Detta är såklart något som behöver byggas upp över tid och som vi vet ger resultat även i mer normala skeenden.

Snabb samverkan och agerande inom och mellan organisationer och sektorer.

Ta snabba initiativ till att samlas – det perfekta tillfället kommer inte uppstå. Låt alla ”runt bordet” luta sig in och vara med och ta ansvar. Våga bortse från formalia och byråkrati – det kan ni hämta hem efteråt. Lita på ert omdöme och ta vara på människors vilja att bidra. Verkligt kraftfull samverkan sker över organisatoriska gränser så arbeta medvetet med att tona ner gränserna under krisen.

För att säkra och utveckla demokratin är det nödvändigt att kvinnors perspektiv och kompetens tillåts slå igenom på allvar.

Mycket av det mörker vi upplever i världen beror på att alltför många små män är alltför tvärsäkra på att deras enkla svar ska lösa våra komplexa utmaningar. Först när kvinnors kompetens och perspektiv på allvar tas tillvara kommer den demokratiska utvecklingen av våra samhällen att säkras och upprätthållas. Detta var en stark reflektion som frigjorde en varm och spontan applåd från publiken.

Förbered dig och träna på krisen även om du aldrig kan veta vad krisen kommer att handla om.

Panelen berättade om hur värdefullt det varit för dem att träna för att vara förberedda på det som vi inte ens vet att vi behöver vara förberedda på. I en alltmer osäker och instabil tid är inte frågan om krisen kommer utan när den kommer. Att vara chef är frivilligt och med det valet kommer en förväntan på att utveckla sitt chefs- och ledarskap. All träning kommer stärka tilltron till den egna förmågan, underlätta samverkan och möjliggöra snabba beslut.

Mod och vilja utgör grunden för ett gott ledarskap.

Ledarskap handlar om aktiva val, om att använda sitt mod och sin vilja för ett gott syfte. Karl Engelbrektsson reflekterade om att det finns en sak som vi inte kan delegera som chef – vår vilja. Att söka efter och stärka sin vilja ger kraft och mod. Om vi ännu inte hittat vår vilja är det dags att börja leta. Och hittar man den inte så ska man kanske fundera på om man har rätt uppdrag.

Jag är mycket tacksam över samtalet som vi hade. Vi kommer troligen under lång tid befinna oss i en högst osäker värld där vi inte kan se ett tydligt slut på kriserna. I vårt ledarskap behöver därför orka stå i ett både och där vi både behöver se världen som världen är och samtidigt odla det starka och friska som vi vill försvara. Klarhet, framtidstro och tillit utgör grunden för det demokratiska samhället. Genom att hitta och använda vår vilja kan vi alla bidra till att bygga en ljusare framtid.

Stort tack till Ulrica, Karl och Johan och till publiken på Offentlig Chef!