Skip to main content

Vi har alltid byggt vårt företag, vårt Gaia, på några grundläggande övertygelser: Vår tilltro till människans inneboende kraft och förmåga tillsammans med vår övertygelse om att framgångsrika verksamheter skapas av människor som brukar mer av sin potential. Utifrån detta har vår kärna utvecklats och expanderat, med en förvissning om att starka resultat och hållbar utveckling kräver en integration av delen och helheten där både människa och affär får växa. Så vår kärna, Gaia Mindset handlar om livskraftiga människor och livskraftiga organisationer.

När vi ser oss om i världen idag, med ett alltmer svårnavigerat landskap, med ökande komplexitet, snabba och svåröverblickbara förändringar samt ömsesidiga beroende, ser vi att det vi tror på och står för aldrig har varit viktigare än nu. Hur får vi loss kraften i våra organisationer? Hur skapar vi både utveckling och tillväxt samtidigt som vi stärker fokuset på att skapa hållbara värden? Hur kan vi leda och styra dagens och morgondagens organisationer för att möta den allt högre förändringstakten?

För oss framträder fyra grundstenar, eller fyra individuella och organisatoriska förmågor, som blir avgörande för att hjälpa oss att både leda i en transformativ tid och tillvarata människors potential och engagemang:

 • Ett starkt helhetsperspektiv
 • Fokus på lärande och utveckling
 • Samskapande och omtanke
 • Och slutligen den komponent som fungerar som en katalysator för de övriga: ett nytt synsätt på ledarskap där varje människa är en ledare

Gaia Mindset bygger på dessa fyra komponenter. De har en avgörande inverkan på hur vi organiserar oss men framför allt behöver detta utgå ifrån och bäras av människorna i organisationen och av mellanmänskliga relationer. Det är i dig, i mig och i oss tillsammans som resan startar – den riktigt starka förändringen är den som kommer inifrån.

Vi har sammanfattat våra tankar om detta i en text, som i första hand vänder sig till dig som redan mött oss i något sammanhang och syftar till att fördjupa det vi står för. Men den finns tillgänglig via knappen nedan för vem som helst som blir nyfiken. För vi berättar gärna mer om vår kärna, om Gaia Mindset. Vi hoppas att du ska inspireras av det du läser och i mötet med dina och andras erfarenheter, insikter och idéer kommer Gaia Mindset att fortsätta utvecklas. För vi tror verkligen att det gör skillnad om många tillsammans med oss ger sig i kast med att skapa livskraftiga organisationer som byggs upp av livskraftiga människor.

  Läs om Gaia Mindset som PDF

  Var god fyll i dina kontakt uppgifter för att få tillgång till PDF

  I mötet med Gaia blir vi bättre och jag tycker resultatet talar för sig själv.

  Vårt erbjudande