16 maj, kl 12-12.55

Tillitskapital hårdvaluta i en modig verksamhet - Samtal i ögonhöjd

Tillitskapital för modigt ledarskap

Tillit är avgörande för att skapa förutsättningar för mod, integritet och innovationskraft. När Google gjorde sin berömda kartläggning av högpresterande team var psykologisk trygghet i topp. Därefter kommer pålitlighet, en viktig faktor för tillitsskapande. Tillit är förutsättningen för samarbete. Och fungerande samarbete föder tillit.

I förändring är det dessutom hårdvaluta när du leder och kommunicerar. Vi lever i en tid när förändring och transformation är en konstant och där tillitsskapande samtal är nödvändiga för att säkra medarbetarnas engagemang och påklivning. Så vilka är nycklarna för att bygga förtroende och tillit?

Vi pratar om hur vi bygger tillitskapital och varför det är hårdvaluta under Samtal i ögonhöjd den 16 maj.

Samtal i ögonhöjd är Gaia Leaderships öppna digitala forum för reflekterande samtal kring angelägna ledarskapsfrågor. Öppet för dig som har en ledarroll i näringsliv eller offentlig sektor.

Anmälan till Elisabeth Ahremark