Skip to main content

I över 20 års tid har vi på Gaia utmanat synen på ledarskap som något som bara sker hierarkiskt nedåt. Ledarskap är något som vi alla utövar och i många fler dimensioner än den uppenbara

 

Detta har varit, och är fortfarande, en av våra grundpelare och något som vi utgår från när vi möter oss själva, våra kunder och vår omgivning. Vi har under åren, tillsammans med våra kunder, experimenterat och testat olika sätt som detta kan ta sig uttryck. Det här är berättelsen om vår konstitution.

Ett system där alla får fatta alla beslut - hur gör man då?

2016 började vi leka med tanken på att utmana det traditionella, hierarkiska synsättet på systemnivå – inte bara i kulturen utan även i strukturens alla delar. Hur skulle en icke-hierarkisk organisation fungera? Hur skulle en fullkomlig integration av strategi, styrmodell och kultur till en och samma helhet kunna se ut? Hur skulle ett förnyat Gaia kunna se ut? Vi startade inte med ett specifikt affärsmål, en strategi och absolut inte några KPI:er – vi startade i drömmen om vilket bolag vi ville vara i och samskapa tillsammans.

2018 startade resan mot att bli ett icke-hierarkiskt system där vi förflyttat makten, och också ansvaret, till alla partners på Gaia Leadership – där alla helt enkelt är VD och där alla kan fatta alla beslut. Hur vi får det att fungera? Det är ett äventyr, att vara i ett konstant lärlabb – där vi testar, misslyckas och utvecklas. Där vi utmanar våra beteenden och slutsatser för att kunna lära nytt. Det kräver samskapande och flera perspektiv, ärlighet, tydlighet och transparens. Spelplanen har vi tillsammans definierat i vår konstitution. Den beskriver varför vi finns, vad vi vill skapa, hur vi ser på världen, hur vi vill driva vårt företag.

Berättelsen om vår konstitution är främst skapad för oss internt – men så klart har vi inget emot att dela med oss om någon utanför Gaia är nyfiken på att ta del av vår resa mot att skapa ett system som integrerar autonomi och samskapande. Här finns finns hela vår berättelse:

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss