Hösten 2024

Att leda HR affärsmässigt - Gaias utvecklingsprogram för nytänkande HR chefer

Att leda HR affärsmässigt Gaia Leaderships utvecklingsprogram

Världen befinner sig i en tid av extremt snabba förändringar. Att leva och leda i en transformativ och komplex tid är en av vår tids stora utmaningar. Vi gissar att du som HR chef har fullt fokus på att utveckla andra, men när får du själv påfyllning? Nu är det din tur att ta plats.

När vi sammanfattar våra möten med hundratals organisationer och tusentals ledare ser vi att ledarskapet står för två stora utmaningar. Utöver ökad komplexitet och snabba förändringar står vi inför brist på inre engagemang och känsla av meningsfullhet. Ingen enskild del kan vara framgångsrik om vi inte ser till helheten.

Gårdagens lösningar och sätt att leda, styra och planera är inte längre hållbart. Men vad är det för nya tankemodeller och förhållningssätt vi behöver för att möta den osäkerhet och oförutsägbarhet som vår tid innebär? Hur stöttar vi en organisation som möter stor föränderlighet? Hur skapar vi en hållbar verksamhet och hållbara människor? Hur kan du som professionell HR chef stötta din organisation på bästa sätt?

Det här utvecklingsprogrammet är för dig som vill vara del av helheten genom att på ett nytt sätt utveckla både människor och affär – samtidigt. Vi kommer fokusera på ett helhetsperspektiv. Detta är ett program för HR-chefer som vill utveckla både sin affärsmässighet och sitt ledarskap. Du som HR chef är en viktig del av denna helhet men vi tror att HR behöver påfyllning och nytänkande.

Vad är HR’s affärsnytta?

Syftet med programmet är att öka verkningsgraden för dig som ledare i din HR roll. Tanken är att ge dig verktyg för att skapa nya förutsättningar för din egen och din verksamhets framgång.

Detta program är för dig som:

 • vill utveckla och öka effekten av HR inom din verksamhet
 • vill nå ökat engagemang hos medarbetarna genom att göra HR till en central del av helheten
 • söker kunskap om ett ledarskap som tar sin utgångspunkt i forskningens absoluta framkant
 • nyfiket och utforskande vill göra en resa med dig själv, tillsammans med andra kvalificerade HR chefer
Vad kan man förvänta sig av innehållet?

Du får del av Gaia Leaderships långa erfarenhet av kvalificerade uppdrag liksom av de senaste rönen från forskningsfronten. Du får möta erfarna och inspirerande handledare och gästföreläsare samt inte minst andra spännande HR chefer, som liksom du själv har ett starkt engagemang för att utveckla HR till absoluta framkant. Programmet kommer bland annat innehålla följande:

 • Påfyllning – ny dimension av ledarskap och HR
 • Helhetsperspektiv – HR i affär och omvärld
 • Diskussioner kring ett hållbart och långsiktigt perspektiv i HR
 • Konkreta case som ger en förankring i verkligheten
 • Kommunikation på ett ”nytt sätt”
 • Möten med andra spännande och engagerade ledare som också vill utveckla sin HR roll och skapa långsiktiga nätverk.

Att leda HR affärsmässigt

Programstart planerad till hösten 2024.

Programmet leds av två av Gaias seniora konsulter: Christina Skytt och My Lindén. Båda två med lång egen erfarenhet som ledare och chefer, samt med mångårig erfarenhet som konsulter där de stöttat många organisationer och ledare i att ta sig an vår tids mest komplexa frågor.

Sammanfattningsvis:
 • 12 deltagare i ett format för att skapa spännande och utvecklande samtal, kvalificerade ledare emellan. HR chefer inom privata näringslivet, offentlig sektor och ideell sektor.
 • Totalt 4 dagar och 3 privata coaching tillfällen för att stötta processen.
 • 2 konsulter samt inbjudna erfarna föreläsare.
 • 39 000 kr per deltagare. Resor och boende bekostas av respektive deltagare, moms tillkommer.
Anmälan och frågor

Om du vill veta mer eller anmäla dig så hör av dig till Christina eller My.

Christina Skytt: christina.skytt@gaialeadership.com

My Lindén: my.linden@gaialeadership.com