29 augusti 2024

29 augusti - rusta dig och din organisation för samskapande

Träna dig för samskapande

Vi på Gaia har intervjuat 60 av de högsta cheferna på myndigheter, regioner och kommuner kring deras framtidsbild av Sverige 2035. En av de avgörande faktorerna (det finns naturligtvis fler) för framgång är samskapande: inom den egna strukturen och i samspel med andra.

Vi behöver fler partnerskap, interna och externa, för innovation, för att snabbare utveckla lösningar och för att öka lärandet. Känner du igen dig i detta perspektiv? Vad hindrar er idag från att samskapa mer? Vilka effekter skulle ett ökat samskapande kunna bidra till i din grupp eller organisation?

Några förutsättningar för samskapande är nyfikenhet, mod och en förmåga att skapa psykologisk trygghet. Vi behöver också utveckla vår förmåga att lyssna, på flera nivåer. Inte enbart för att höra utan för att verkligen förstå och förhålla oss till olika perspektiv. Hur griper vi de möjligheter som uppstår och får vi till mer entreprenörskap och fler partnerskap såväl inom som utanför en organisation?

Vi (Elisabeth Ahremark, Mats Gleisner och My Lindén) bjuder in ledare till en 1,5 timmes lång inspiration kombinerat med reflektion kring hur vi kan öka vår kapacitet till samskapande genom:

  • Ett lyssnande som bidrar till tillit, engagemang och psykologisk trygghet
  • Modet och vikten av att föra in avgörande perspektiv, ta ägarskap och se helheten
  • Hur vi skapar lärande genom att dela på misstag och misslyckanden

Vi möts:

  • 29 augusti kl 17.30-19.00
  • hos Gaia Leadership på Vasagatan 38, Stockholm
  • och bjuder på lättare tilltugg
  • till självkostnadspris om 250 kronor

Anmäl dig till elisabeth.ahremark@gaialeadership.com