Seminarium 25 och 27 juni 2024

Gaia i Almedalen 2024

Gaia i Almedalen

Gaia i Almedalen 2024 – vi vill gärna träffa dig!

Hur får vi loss kraften i våra organisationer? Hur leder och styr vi våra organisatoner för att möta dagens och morgondagens utmaningar? Läs mer nedan om Gaia i Almedalen 2024. På plats från Gaia är Kerstin Lilje-Brinck, Micael Mathsson, Sofie Rydåker och Torbjörn Skymning.

Hur skapar vi organisationer som våra barn och barnbarn vill verka i?

Tisdag 25 juni kl 13.30-14.30
Lokal: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E35 Campus Gotland

 

Hur skapar vi organisationer som våra barn och barnbarn vill verka i?

Hur ser dagens och framtidens framgångsrika organisationer ut? Hur skapas resultat och värdetillväxt jämsides med att människor mår bra? Hur skapas organisationer våra barn och barnbarn vill vara verksamma i?

Vår bild är att dagens ledare och organisationer möter två stora utmaningar. Dels en ökande komplexitet där hastiga förändringar och ömsesidiga beroenden präglar tillvaron, dels många människors brist på engagemang och känsla av meningsfullhet. Den fråga som sysselsätter ledare i olika verksamheter är därför: Hur skapar vi livskraftiga organisationer med förmågan att uthålligt åstadkomma hållbara värden & resultat. Vår tes är att en viktig förutsättning är att organisationerna möjliggör, tillåter och utmanar den livskraftiga människan att växa och innovativt skapa värde. Vi tror därför att den livskraftiga organisationen bygger på fyra grundstenar; 1/ Helhetssyn, 2/ Lärande & utveckling, 3/ Samskapande, 4/ ett icke-hierarkiskt synsätt på ledarskap där varje människa ser sig som en ledare.

Välkommen till ett samtal där Gaias Kerstin Lilje Brinck och Torbjörn Skymning tillsammans med panelen bjuder in till ett samtal med dig som deltagare! De som medverkar är Malin Aronsson, kommundirektör, Kungsbacka kommun och Anna Johnson, VD, Svenska Spel.

Gaia i Almedalen Malin Aronsson Anna Johnson

Vilket Sverige vill vi se 2035?

Torsdag 27 juni kl 16.30-17.30
Lokal: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E31 Campus Gotland.

 

Allt fler efterlyser en vital framtidsdiskussion om vilket Sverige vi vill skapa. Hur skulle en framtidsbild för Sverige 2035 kunna se ut? Vad ställer en sådan vision för krav på ledarskap, organisation, styrning och samskapande?

Vi har genomfört drygt 60 samtal med myndighetschefer, region- & kommundirektörer. Syftet har varit att fånga dessa ledares framtidsbilder. Vi har i samtalen utforskat vad en sådan målbild ställer för krav på ledarskap, organisation, styrning och samskapande.

Välkommen till ett spännande samtal där vår kvalificerade panel interagerar med dig och övriga gäster. Med från Gaia är Micael Mathsson och Torbjörn Skymning. De som medverkar i samtalet är: Emma Lennartsson, regiondirektör, Region Stockholm, Jens Mattsson, generaldirektör, FOI, Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun

Gaia i Almedalen Emma Lennartsson Jens Mattsson Kristina Sundin Jonsson